СЕМЕЙСТВО
 

1   За добро или за зло

Обичай своя съпруг

Приеми своя съпруг такъв, какъвто е

Оценявай своя съпруг

Отделяйте време за общуване

Постарай се да разбереш своя съпруг

Бъди опора на своя съпруг

Задоволи сексуално своя съпруг

Запази баланс във взаимоотношенията

10 Създавайте си радости

11 Служи на Бога заедно с твоя съпруг

 

ИДЕАЛНО СЕМЕЙСТВО - ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ?
Семинар върху проблемите на семейните отношения

Тема 1 - ЗА ДОБРО ИЛИ ЗА ЗЛО

    Рут Пийл, съпруга на Д-р Норман Винсен Пийл разказва за свое посещение в университетска класна стая: “ По време на лекцията, красива, изтънчена, но заядлива млада жена в задната част на стаята, заговори предизвикателно: “Мисис Пийл, във вашето изказване вие казахте, че семейството е най-висшето призвание за жената, най-добрата кариера за нея. Според мен, с брака вече почти е свършено и повечето от нас тук мислим по същия начин. Ние не мислим, че е необходимо и даже желателно да се обвържеш сексуално с един партньор когато си едва на 20 години и да се ограничиш с него през целия си останал живот. Ние мислим,че това е абсурдно.
    Всички очи бяха обърнати назад, когато тя продължи: “Аз спя с приятел, когото харесвам. Аз не желая да се женя за него, нито пък мисля, че той възнамерява да се жени за мен. Това не ми е първата любовна връзка и вероятно не ще е последната. Не виждам нищо нередно в това. Някой ден, КОГАТО и АКО реша да имам дете, може би ще бъда принудена от обществото да се оженя. Но дотогава, не мисля да правя това. Ако все пак реша да се оженя и нещата не тръгнат добре, аз не ще се чувствам длъжна да остана в семейството. Мисис Пийл, ние сме страшно заслепени. Ние виждаме какво е донесла женитбата на нашите родители и на другите около нас и не харесваме това, което виждаме. Имате ли готов отговор?
    Всички в стаята, в нетърпеливо очакване се обърнаха към Мисис Пийл, която поемайки дълбоко въздух, отговори: “Да, аз имам отговор и аз съм живият такъв. Аз смятам себе си за една от най-щастливите жени. Аз принадлежа на един мъж в пълния смисъл на думата: физически, емоционално, интелектуално и духовно. Ние сме толкова близо един до друг, че вие не можете да поставите дори ножче за бръснене между нас. Ние не сме две самостоятелни същества. Ние сме едно и няма нещо, с което можем да се сравним. Но вие никога не ще можете да преживеете това. Вие дори никога не ще постигнете някакво сближаване, ако останете на сегашното си мнение и продължите със същото поведение.
    “ Аз не виждам защо”- възрази момичето в своя защита, но по-малко убедително- “ Защо да не могат да съществуват също така добри отношения между мъж и жена, без те да са в семейство?”
    “Защото”-мисис Пийл отговори- “няма ангажимент, обещание, няма постоянство. Няма дълбочината, която идва от пълното споделяне година след година, работейки заедно, съзнавайки, че изграждаме нещо трайно”
   Под втренчените погледи на затаилите дъх студенти, Мисис Пийл завърши: “ В тази страна има много добри семейства, но те е трябвало да се изграждат. Това изисква мъдрост, решителност и работата никога не е свършена. Когато се положат усилия и се посвети време за изграждане на семейството, благословенията са огромни.”

ЗАВЪРШЕНОСТТА НА БРАКА

    Много двойки се влюбват, женят се и приемат, че всичко вече е наред. Те са склонни да мислят, че по- нататък нещата вървят автоматично. Но, истината е различна. Щастливия брак не идва спонтанно, или случайно. Напротив, щастливия брак, успешния брак включва усилията на двама души, работещи заедно за премахване както на малките, така и на големите трудности.
    Платон използвал стълба, за да илюстрира израстването в семейните взаимоотношения. На двете рамена на стълбата са застанали мъжът и жената и всяко стъпало представлява нещо, което ги привлича и държи заедно в неразделна връзка.Най-ниското стъпало е физическото привличане, а най-високото-любов към Бога. Всяко стъпало е във връзка с другите стъпала и е важно за запазване целостта на стълбата, представяща единното семейство.
    Някой е дефинирал семейството като “Цялостно ангажиране на цялостната личност за цял живот.” Тази дефиниция включва полагане всички усилия от страна на двамата партньори за постигане целите, които те са имали желание да постигнат чрез женитбата си. Да се ожениш за удоволствие, за да избегнеш неприятната семейна обстановка, или за да родиш дете, не е предпоставка за успешно семейство. “ И те ще бъдат една плът” /Бит 2:24/ са думи, толкова стари, колкото и човешката раса. Най- високата цел в брака и за брака е единство в любов, включващо всички сфери на живота: физическа, емоционална, интелектуална и духовна.

СЕМЕЙСТВАТА С ПРОБЛЕМИ СЕ НУЖДАЯТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ПОМОЩ

    Много съпрузи-християни се чувстват неудобно да търсят съвет, или даже да признаят,че семейството им е стигнало до такава фаза, че се нуждае от помощ, защото те смятат, че проблемите в брака са несъвместими с истинския духовен живот. Те мислят, че е недопустимо, или срамно духовни хора да имат проблеми в дома си. Но ако съпрузите незабавно потърсят помощ за проблемното си семейство, те ще избегнат много болки.
   Първата алтернатива е развод- измъкване от положението- и това е най-лесното.
    Много съпрузи днес решават, че те имат основателно предизвикателство за развод и че ще бъдат по- внимателни следващия път. Голям е броят и на съветниците, понякога дори християни, които одобряват развода. Разводът е “механизъм за избягване” и затова е възможното най-незряло разрешение на проблема.
    Втората алтернатива е издържане разделени- упорство, присмех, слагане на маска. Всичко това не води към никакво подобряване на нещата. Милиони съпрузи са избрали тази алтернатива, защото тя е по-лесна, отколкото да се посрещнат различията и да се направи нещо, за да се преодолеят. Това също е незряло разрешаване на проблема.
    Третата алтернатива е посрещане на личните проблеми и търсене начин за изграждане на щастливо семейство. Даже тези, които се категоризират като “несъвместими характери” могат да се научат как да се справят с различията. Думата “несъвместимост” се използва много често от хора, на които не им се захваща да работят за премахване на недостатъците си, така че те прибягват до развод и повторно задомяване.
   Редица проучвания показват, че когато двойки с невротични семейни взаимоотношения се разведат и се оженят втори път, почти всякога създават семейство със същите невротични взаимоотношения.
    Един психиатър, в своя доклад отбелязва, че във всички случаи, когато ДВАМАТА съпрузи са идвали при него поне 4 пъти за консултация /даже когато те вече са подали молба за развод/, нито една двойка не е завършила с развод. И не само че не са се развеждали, а също във всичките случаи те са направили значителни подобрения в техните съпружески взаимоотношения. Да се справиш със собствените си недостатъци не е лесно, но това е най-зрялото разрешение на проблема.
   “Няма несполучливи бракове, а има незрели брачни партньори”- казва Д-р Дейвид Мейс, консултант по брачни въпроси. Ако съпрузите биха изградили по- зрели отношения, семейството им като цяло би се подобрило.
    Хората днес са склонни да приемат развода като нещо обикновено. Последните статистики показват, че 38% от всички първи бракове завършват с развод. Църквата също не е отмината от това зло. На територията на Лос Анжелес всеки втори брак завършва с развод. Статистиките показват, че за вторите бракове вероятността да се разпаднат е два пъти по-голяма.
    Няколко фактора допринасят за увеличаване броя на разводите през последните години. Реклама на страниците на местен американски вестник гласи: “Развод , само срещу 70 долара. Телефонното обаждане е безплатно.” Следва телефонния номер.
    Друг фактор е упадък на семейството. Преди години семейството беше оживено място, с много дейности. Сега домът служи главно като място, където семейните членове спират за кратко зареждане с гориво преди да продължат по- нататък.
    Ранните бракове и липсата на подготовка и обучение за тях също допринасят за големия брой разводи. Женитбата изглежда толкова естествена, че ние си мислим, че всеки може да успее като брачен партньор, без някаква специална подготовка. Факт е, че хората не се раждат с познанията и разбирането, необходими за справяне със сложните ситуации в семейството.
   Ние се подготвяме 4, 5, или повече години, за да започнем някаква работа, а колко се подготвяме за семейство?
    Упадъка в следването на християнските ценности също повлиява броя на разводите. Много хора живеят, без да спазват каквито и да било принципи. Съмнения, разочарования и отчаяние запълват техния ум и те започват да търсят заместители, за да осмислят живота си. Наркотици /алкохолизъм/, секс, окултизъм съставят повечето от неспокойните дейности, които те преследват с огромни усилия, за да стоят на крачка пред празнотата и самотата.
    В повечето случаи разводът разрешава само една минимална част от проблема, а по- голямата остава и дори се увеличава и задълбочава- сърдечна болка, самота, отчаяние.
    Ако някой приема развода като лекарство за болно семейство, то лекарството е по- лошо от заболяването.
    Изключете мисълта за развод от вашия ум и никога не я използвайте като заплаха срещу вашия партньор. Това сигурно е последното нещо, което вие наистина искате, но вашата гордост може да не ви позволи да не отречете от прибързаните си думи.
    60 % от тези, които имат семейни напрежения се обръщат за помощ първо към своя пастор, въпреки че те често се въздържат да споделят своите най-интимни проблеми. Те се страхуват, че споделената строго поверителна информация може да изтече към други църковни членове, или да послужи като илюстрация в проповедта на пастира. А най-често тези добронамерени, но зле обучени пастири отвръщат с клишета като: “Молете се за това”
    Църковното ръководство има отговорността да посреща разнообразните нужди на църковните членове и редовно да задоволява тези нужди чрез подходящо обучение за всички възрастови групи.
    От друга страна, тези които търсят помощ трябва са помнят, че за повечето от проблемите няма мигновено лечение. Даже най-мъдрият пастир, или психолог може само да предложи начин за разрешаване на проблема и да прояви разбиране.
    В случай, че единият от съпрузите не желае да търси съвет, другият може да потърси сам. Господ одобрява търсенето на нови пътища за подобряване семейните взаимоотношения, защото и целият ни християнски път е едно непрекъснато израстване и усъвършенстване във всички посоки.
    Повечето от двойките се нуждаят от израстване в умението да общуват помежду си, но и присъствието на Христос в живота е решаващо за изграждане на добро семейство.
    Без поставяне на Христос в центъра на семейните взаимоотношения, семейството може да има периоди на удовлетворение и щастие, но връзката си остава чисто човешка и посредствена
    Нашата потребност като човешки същества никога не може да бъде напълно удовлетворена, докато не сме свързани по подходящ начин не само като съпрузи, но и с нашият пръв приятел- Исус Христос.
   Някои хора изглежда са водени само от своите животински инстинкти за задоволяване нуждата си от храна, дрехи, подслон, пол, но това бързо ги уморява, отегчава, или разочарова и те престават да осъществяват това, за което Бог ги е създал. Ние чувстваме в себе си вродена нужда от лични взаимоотношения с Бога. Духовната връзка е изчезващата основа на семейството. Колкото повече съпрузите предават себе си и своето семейство на Силата отгоре, толкова повече те се свързват в успешно и щастливо семейство.
    Католически архиепископ посетил веднъж църква в своя район, за да даде причастие на класа от ученици, обучавани в нея. По време на службата архиепископът попитал малко нервно момиче какво означава “брак”.
    “О, казала тя, това е състояние на ужасно мъчение, което тези, които са влезли са принудени да изтърпят за определено време, за да могат да се подготвят за по-добрия свят…”
    Местният свещеник прекъснал малкото момиче: “Не, не, ти мислиш за чистилището…”
    “Остави я, казал старият архиепископ, какво знаем аз и ти за това?”
   Бракът прилича на двураменна стълба. По двете рамена се изкачват съпругата и съпруга. Всяко стъпало представлява нещо, което ги приближава и способства за тяхното обединяване.
    Най- ниското стъпало е физическото привличане, а най- високото- любов към Бога. Всяко стъпало в стълбата е свързано с другите и всички заедно са еднакво важни в обединяването и изграждането на добро семейство.
   Библията изразява чрез думи, толкова стари, колкото е човешката раса, най-възвишената цел на женитбата. А тя е ОБЕДИНЯВАНЕ чрез любов, обхващащо всички сфери на живота- физическа, емоционална, интелектуална и духовна.
    Когато една девойка и един младеж, една жена и един мъж влизат в брака с мисълта, че той е “Цялостно ангажиране на цялостната личност за цял живот”, те могат да очакват удовлетворение от него.
    Като изключим душевно болните, нервно болните и алкохолиците, които би трябвало да избягват женитба, почти всеки, с полагане на съответните усилия, би могъл да изгради едно добро семейство. Божиите благословения ще подпомогнат вашите усилия.
    Едно момиче неотдавна ми каза: ”Аз съм вече към 30-те и съм срещнала само едно щастливо семейство в моя живот. Бих ли могла да се надявам, че аз мога да създам добро, щастливо семейство?”
   Идеалното семейство е това, което осъзнава своите проблеми и търси начин да ги преодолее. То не се появява спонтанно, то се изгражда с усилията на двамата партньори, благословени от Бога.
   Може би вие си казвате:” Как бихме могли ние да повлияем този огромен свят около нас? Ние сме само едно семейство в него.” Но вие не сте незначителни, вие имате влияние. Вие можете да повлияете вашият кръг от приятели. Когато вашето семейство е щастливо, вие ще имате директно влияние върху тези, които ви заобикалят, а така също и върху евентуалните семейства на вашите деца. Чрез наблюдения е установено, че всяко семейство за 1 година повлиява 12 други семейства. /положително, или отрицателно/
    Какво е влиянието на моето, на вашето семейство?

гласувайте за този сайт