" Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога? И вие не сте свои си, защото сте били с цена купени; затова прославете Бога с телата си, [и с душите си, които са Божии]."      1 Коринтяни 6:19,20

         " Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свят, който храм сте вие."      1 Коринтяни 3:16,17

ПЕТ ДНЕВЕН ПЛАН ЗА ОТКАЗВАНЕ ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО

   Вие отдавна се каните да откажете цигарите, поради тяхната вреда, цената им и опасността за околните. Но пушенето не е като всеки друг обикновен навик. То оказва влияние на вашите нерви, вашето сърце и даже на цялото тяло. Отказването не е така просто. Мнозина се хвалят, че могат да се откажат по всяко време... Но дали го правят?
          На повечето им липсва един изчерпателен ясен план на атака, основан на солидни физиологични и психологични принципи, изградени с цел да се засили волята и да се преодолее навикът.

И така, вие можете да престанете!... Наистина да престанете да пушите!

            Петдневната програма за отказване от тютюнопушене е създадена през 1956 г. от екип лекари християни от световно известния медицински институт "Лома Линда", Калифорния, САЩ. Това е една от първите програми в света за отказване от цигарите. Създадена е била по времето, когато в щатите и в другите западни страни тютюнопушенето е било изключително разпространено. Тази програма поставя началото на организирана и системна борба срещу никотиновата зависимост. По-късно възникват и други подобни програми - на Американската противоракова асоциация, на Американската кардиологична и белодробна асоциация и др. Но 5-дневната програма си остава една от най-популярните.
            С течение на годините тя е осъвременена, усъвършенствана, задълбочена в психологичен аспект и по статистически данни е помогнала на милиони хора в САЩ, Западна Европа и Австралия. Д-р Уейн Макферланд (ръководител на екипа, създал програмата) и неговите сътрудници са получили благодарствена грамота от Световната здравна организация за особен принос в здравеопазването по света.

    Петдневната програма за отказване от тютюнопушене включва методи и средства, които са напълно достъпни, признати и утвърдени от световната наука. Те целят да подпомогнат очистването на организма през време на отказването, да подпомогнат отслабената воля на пушача и да подкрепят неговата психическа устойчивост. Употребата на много сурови плодове и зеленчуци, достатъчно вода вътрешно и успокоителни водни процедури външно, физически и дихателни упражнения, отстраняването за известно време на кафето, алкохола, тлъстите и пикантните храни води до ускоряване на освобождаването от предизвикващите зависимост отрови в тютюневия дим.

    От друга страна работата в малки групи в изключително искрена, откровена и приятелска атмосфера оказва чудесен оптимизиращ ефект върху волята и върху цялата психика на участниците. Самото общуване с хора, които са искрено и активно заинтересувани за тяхното здраве, стимулира, ангажира и подпомага взелите решение да откажат цигарите.
          Програмата се възприема много добре и има силен ефект сред непредубедени , мотивирани, убедени хора, искрено желаещи да се откажат от цигарите. Тя подпомага отстраняването на тежките странични абстинентни симптоми. Методиката е изработена така, че да няма и наддаване на тегло. Тя не изключва личните усилия, нуждата от активизиране на собствената воля и не освобождава по магически път от желанието да се пуши.

  В България програмата стартира и се практикува от 1996 г. в различни градове на страната. Освен в София са подготвени екипи и в Пловдив, Варна, Бургас, Ловеч, Велико Търново, Перник, Габрово и др. Сътрудници на програмата са проф. Иван Черноземски, д-р Таня Аврамова - МА, катедра по физиология; д-р Данчева, Софийски градски диспансер за белодробни заболявания; доц. Елка Цолова - МА, стоматологичен факултет, д-р Свобода  Герджикова - психиатър, Окръжна болница, София; д-р Гергина Георгиева - педиатър, диетолог, Христо Гешанов - психолог, д-р Гергана Гешанова - интернист, фитотерапевт и др. Програмата се провежда групово през пролетта и през есента, а индивидуално - през цялата година.

   Специално подготвен за ученици вариант на програмата  се прилага в много училища на столицата и в околните градове.

Ако нямате възможност да участвате в такъв присъствен курс, може да опитате сами да преминете през програмата на курса. Това е една нова идея и доколкото е възможно сме адаптирали всички материали, така че да могат да се ползват. Материалите са достъпни за ползване ТУК.

 

ВИНОТО В БИБЛИЯТА

          "Виното е присмивател и спиртното питие, крамолник. И който се увлича по тях е неблагоразумен"     Притчи 20:1

         "И тъй, ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава"    1Коринтяни 10:31

   Проблемът за виното е вълнувал умовете, сърцата и съвестите на милиони вярващи през вековете. Споровете около правото на човека, да пие ферментирало вино, “понеже и Исус го е благословил в Кана Галилейска”, не престават и до днес. Болшинството “християни” пият алкохолно вино, дори се причестяват с него, понеже Спасителят употреби вино на тайната вечеря, като символ на пролятата Си кръв. Някои протестанти се аргументират, според тях убедително, че и апостол Павел го е препоръчал на Тимотей. А наши съвременници, дори и предшественици, твърдо настояват, без дори да познават този текст, че чаша вино на обяд е много добър аперитив … (Разбира се, никой не определя вместимостта на тази единствена чаша)
    Науката днес е в състояние да съкруши и най-блестящите аргументи на пияниците ! Затова тези от тях, които претендират, че са вярващи, се обръщат за помощ към Писанията. В Стария и Новия завет те търсят съдействие чрез текстове, спекулирайки със собствената си и чужда неосведоменост.
    Святите Писания са извънредно точни в определенията си. Има множество случаи, които говорят за пагубното влияние на алкохола върху живота на древните библейски герои. И обратно, на много места в Писанието се насърчава въздържанието от алкохолни напитки.
    Практиката на древните народи е била да приготвят и да употребяват множество безалкохолни напитки от гроздовия сок. В древния Рим повечето и едни от най скъпите вина били сладки, гъсти като сироп, за да се пият трябвало да се разреждат с топла вода. Така, както днес има множество алкохолни вина, така в древността е имало разнообразие от безалкохолни, сладки вина.
    Библията прави извънредно точно разграничение между чистия сок на лозата и ферментиралите вина. Дори тези два вида вина са посочени като символи на Божието благословение и наказание: Исая 55:1-3, 65:8, Псалми 75:8, Еремия 25:15,16, Откровение 14:8-10
    В Стария завет ние четем на много места за одобрено и неодобрено вино.
        одобрено вино – Бит. 27:28, Втор. 32:13,14, 11:13,14, Пс. 104:15, Екл. 9:7, Ис. 65:8, Амос 9:13-15
        неодобрено вино – Пр. 20:1, 23:32-35, Ис. 5:11,12
    Сладкото вино беше твърде популярно сред евреите и другите древни народи. То се приготвяло чрез сваряване на пресния гроздов сок до пълното му сгъстяване, до състояние на гъст сироп, който по късно при употреба се разреждал с вода.
    Докато в българския превод на Библията ние срещаме само една дума за виното, то евреите и гърците са правели строго разграничение между три вида вино:

  1. Думата ТИРОШ (евр.) или ГЛЮКОС (гр.) се среща в Бит. 27:8, Втор. 14:23, Съдии 9:13, Втор. 11:13,14, 18:4, 28:51, Пр. 3:10 и др.
  2. Терминът ТИРОШ се среща 38 пъти в Стария завет, а ГЛЮКОС, един път в Новия завет, Деян. 2:13. Така наричали почти във всички случаи сладкото неферментирало вино. Най-типични в това отношение са Неемия 8:10, Исая 65:8. Но това означава, че евреите постоянно са употребявали сладки вина.

  3. АИН (евр.) или ОЙНОС (гр.)
  4. Този термин се употребява в Стария завет 141 пъти и 38 пъти в Новия завет. Така наричали и двата вида вино (сладкото и ферментиралото), без да се конкретизира.
    Бит. 9:21, 14:18, 29:40, Пр. 23:31,32, I Царе 1:14,15, Лука 1:15, Еф. 5:10, I Тим. 5:28, II Тим. 3:8, Тит 2:3

  5. ШЕКАР (евр.) или СИКЕРА (гр.)

    Терминът е употребен 21 пъти в Стария завет и един път в Новия завет. Обикновено се смята, че с него се визират спиртните напитки, но има значение и на сладко вино (Ис.24:6-11).
Левит 10:8-11, Числа 6:8, Втор. 14:25, I Царе 1:15, Пр. 20:1, Ис. 28:7
    На едно място в Стария завет се срещат едновременно и трите термина, което показва, че евреите са ги разграничавали при веселие (Ис.24:6-11).
    В българския превод съвсем неправилно са дадени всички под общия термин “вино”.
    Спиртните напитки не са за нас ! Те не са и за другите, но в това трябва да ги убедим. Разбира се, мнозина са убедени, че съдържащите алкохол питиета са вредни, че те подронват не само финансовото състояние на техния дом, но и тяхното собствено здраве и … въпреки това упорстват във фаталния си навик.
    Един алкохолик, дори умерен пияница, никога не е бил идеал за Исус, за вярващите през вековете. Всички те са били със запазено здраве и бистро съзнание, с чиста съвест и бодър разум. Алкохолът уврежда най-фината система на човека, централната нервна система, а само чрез нея ние идваме в общение с Твореца и Спасителя !
    Алкохолът е отречен от Писанията на Стария и Новия завет, грешат всички онези, които търсят там аргументи за употребата на алкохолни напитки.
    Христос никога не е употребявал, нито е предлагал употребата на алкохолно вино, нито на сватбата в Кана Галилейска, нито на Тайната вечеря. Целият живот на Христос беше една тържествена манифестация на Неговото учение, пълна хармония между думи и дела. Може ли Авторът на Писанията да противоречи на Своите думи ?

гласувайте за този сайт