РАЗУМНИТЕ  ЩЕ   РАЗБЕРАТ
подробно изследване на
книгата на пророк Данаил
п-р Цанко Митев

"Библейската книга "Даниил" заема особено място в живота ми. Точното изпълнение на пророчествата й ме е карало да се замислям и да чувствам присъствие на Бога в човешката история, а случките в двореца на Навуходоносор, поведението на пророк Даниил и неговите приятели са повдигали завесата, отделяща видимото от невидимото, и са откривали Божието присъствие в живота на отделната личност.

Най-силно са ми въздействали обаче взаимоотношенията на Бога и Неговия народ, защото тук видимо се проявява както любовта на Бога към човека, така и тази на човека към Бога. В съдбините на Божия народ през вековете, в неволите, борбите, страданията и благословенията, в грижата му за "посятото между плевелите", в този постоянен опит на любовта да ороси цветовете на увяхващите човешки добродетели се вижда непрестанната грижа на Твореца за погиващите Му деца и всеотдайната обич на Неговите истински последователи. И колкото повече се опитвах да проследявам това многообразно проявление на любовта, толкова повече се разширяваше моят кръгозор.

Започнах да схващам, че в пророчеството еднакво силно са застъпени корените на миналото, животрептящите секунди на сегашното и перспективите на бъдещето, за да изпъкне още по-силно онова, което не се променя, инвариантното, вечното. Така заобичах историята, особено древната. Мислено пътувах с търговските кервани из местностите на Плодородния полумесец, заживях с бита на милиони хора, за да виждам света през техните очи, и се удивлявах как Бог се съобразява с установените представи, как навлиза в света на човека, без да руши, без да отрича, с какво търпение предизвиква радикални промени, ангажирайки цялата човешка същност..."

ПРОРОЧЕСТВАТА
НА ДАНАИЛ

 ВИДЯХ   ИСУС  ДА  ИДВА
изследване на книгата
Откровение
п-р Дуайт Нелсън

           "В следващите страници бих желал да ви поканя да се присъедините към мене в изтриването на прахта от една древна апокалиптична книга - старо пожълтяло парче от пророчески свитък, между чиито избледнели редове все още прозират кръвясалите очи на стратегията на злото - стратегия, разкрита в замъглената светлина на "Откровението от Исуса Христа", както пише на първия ред от библейската книга "Откровение".

           Апокалипсис. Откровение. Ако Исус не разкрие тайната на този мрачен период, през който планетата преминава, никога няма да видим светлината на новия ден.

           Искам да бъда откровен с вас: това, което ще прочетете, може би ще ви обезпокои. В Апокалипсиса има много малко нишки за разкриване. Макар че Исус обви Своя Апокалипсис в тайнствени символи, факт е, че там има засекретени множество вътрешни ключове, с които да отключим кърваво червените предупреждения на Откровението. Тези ясни предупреждения не са написани, за да заместят книгата на Дейл Карнеги "Как да печелим приятели и да влияем на хората". Но ако Исус не предупреди приятелите Си, кой ще бъде готов за неочаквания катаклизъм, с който ще приключи световната история?

           Някой трябва да прочете последните Божии предупреждения, за да се подготви за последното действие на историята. И точно ТИ си този, когото е имал предвид престарелия, брулен от ветровете апостол Йоан, когато е записвал началното благословение на каменистия остров Патмос сред лазурносините води на Егейско море:
         "Блажен, който прочита, и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него, защото времето е близо" (Откр. 1:3).

ПРОРОЧЕСТВАТА
НА ОТКРОВЕНИЕ

гласувайте за този сайт