text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

ПОСЛАНИЕ НА ЮДА

    Авторът на това послание представя себе си в първия стих като “слуга Исус Христов и брат Яковов.” Вярва се, че Яков, за когото става въпрос тук, е водачът на ерусалимската църква, авторът на посланието на Яков и полубратът на Исус. Ако това е вярно, излиза, че Юда също е брат на Господа /Мат.13:55; Марка 6:3/. В Новия завет има още поне шест други личности със същото име /Лука 3:30; Деяния 5:37; Марка 3:19; Деяния 9:11; 15:22; Лука 6:16 - сравнете с Деяния 1:13; Йоан 14:22/. Но едно по-внимателно пресяване на библейските и на историческите факти изключва всеки от тях като автор на това послание.
    За съжаление за живота на Юда се знае малко. Вероятно той е един от по-малките братя на Исус и, като другите, не вярва в божествеността на Христос до момента след възкресението /Йоан 7:3-8/. В деня на Петдесятница в Горницата присъстват няколко члена от неговото семейство, включително неговата майка Мария и братята му /Деяния 1:14/. Юда е по-малко бележита личност от Яков и вероятно се ограничава в служене само на своя народ Израел.
    Основната цел на Юдовото послание е да предупреди вярващите за лъжеучителите и лъжедоктрините, които застрашават живота на църквата. Първоначално Юда иска да пише относно доктрината за спасението /ст.3/, но хаосът, внесен в Тялото Христово от лъжеучителите става обект от по-голяма важност. Макар и кратко /25 стиха/, посланието на Юда представлява една мощна защита на истинската вяра. Юда увещава църквата “да се подвизава във вярата, която веднъж за винаги е била предадена на светиите” /стих 3/. С лъвска смелост, той атакува лъжеучителите и изобличава техните отровни доктрини.
    Юда ги описва като “нечестивци, които обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост и се отричат от единствения Владетел и Господ Исус Христос” /ст.4/, морално покварени /ст.7, 8/, бунтовници /ст.8/, невежи /ст.16/, потенциални убийци /ст.11/, лакоми /ст.11/, роптатели, оплаквачи, предадени на страстите си, надути, ласкатели, себелюбиви /ст.16/, безбожни /ст.18, 19/. По-нататък Юда ги представя като “подводни скали в дружелюбните гощавки ... безводни облаци ... есенни дървета ... свирепи морски вълни ... скитащи звезди /ст.12, 13/. Горното описание на характера на злотворците несъмнено е най-образното в цялото Писание.
    След като добре изобличава лъжеучителите, Юда увещава вярващите да вършат четири неща /ст.20, 21/:
    1. Да се назидават на тяхната пресвята вяра
    2. Да се молят в Святия Дух
    3. Да се пазят в Божията любов
    4. Да очакват милостта на Господ Исус Христос за вечен живот
    Юда издига една от най-великите възхвали в Библията:
    “А на оногова, който може да ви пази от препъване, и да ви постави непорочни в радост пред Своята слава, на единствения Бог наш Спасител, чрез Исуса Христа нашия Господ, да бъде слава и величие, господство и власт, и преди всичките векове, и сега, и до всичките векове. Амин.”

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията