text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

1 и 2 ПОСЛАНИЕ КЪМ СОЛУНЦИТЕ

    Счита се, че двете Павлови послания към солунците са измежду най-ранните му писания. Навярно те са били написани през 51 или в началото на 52 г. Сл. Хр.
    Град Солун е бил разположен на Егейско море, близо до планината Олимп, за която често се твърди, че е била дом на гръцките богове. По Павлово време Солун е бил водещ град и успяващ търговски център в Македония, подобно на Ефес и Коринт.
    Църквата в Солун е основана от Павел и неговите спътници Сила и Тимотей при Второто мисионерско пътуване /Деяния 17:1-14/. След като напускат Филипи, където при жестоко преследване е основана първата европейска църка, Павел и сподвижниците му отпътуват за Солун. Приемът там е малко по-добър от този във Филипи. Павловото присъствие в града скоро предизвиква голямо вълнение и неговите противници го обвиняват, че е “изопачил света” /Деяния 17:6/. Както в повечето случаи сънародниците на Павел - юдеите - са най-големите му врагове. Поради размирица и нападение на Ясоновата къща, където Павел е отседнал, той напуска града, след като е стоял само три или четири седмици /Деяния 17:2/. Макар служението му в Солун да е кратко, то е плодотворно. Деяния 17:4 показва, че голямо множество от набожни гърци са повярвали /включително и не малък брой от по-първите жени/, като по този начин се образува ядрото на една силна църква в града. От Солун, Павел и тези, които го придружават отиват в Берия и след това - в Атина. След като пристигат в Атина, Павел изпраща Тимотей обратно в Солун /3:1, 2, 5/, за да насърчи вярващите и да събере сведения за състоянието на църквата. Тимотей се среща отново с Павел в Коринт, където са написани двете послания към солунците.
    Основна тема и на двете послания е второто идване на Христос, като Павел споменава това около двадесет пъти /1:10; 2:19; 3:13; 4:16-18; 5:23/. Явно някои от солунците са разбрали неправилно Павловото учение за Второто идване на Христос. Вярвайки,че Той ще се завърне незабавно, някои престават да работят /1 Сол. 2:9; 4:11; 2 Сол.3:8, 10-12/, а други се държат непристойно /1 Сол.5:14; 2 Сол.3:6, 7, 11/. Трети са объркани и се безпокоят за съдбата на тези, които умират преди Второто идване на Христос /1 Сол.4:13, 18/. Павел пише своите послания, за да сложи край на страховете на хората и да коригира появилите се грешки. Очевидно Павловото първо послание не е било достатъчно за разрешаване на проблемите. Ето защо няколко месеца по-късно, се налага написването на второ послание. Павел не пропуска да изтъкне, че Христовото идване ще бъде предшествано от издигането на  “човекът на греха” и “синът на погибелта” и ще бъде съпътствано от съд над нечестивите /2 Сол. 1:7-10; 2:1-12/.
    Освен че набляга върху Второто идване на Христос, Павел също така използва своите послания към солунците като повод да защити себе си от неоснователните твърдения, че делото му е мотивирано от желание за печалба /1 Сол.2:9, 10/ и да насърчи църквата да остане твърда при огъня на преследването /1 Сол. 2:17 - 3:10/.
    Тези послания са много топли и лични и отразяват дълбоката привързаност на апостола към солунските християни. Неговата специална връзка с тях е представена в 1 Солунци 2:19, 20, където той ги описва като своя надежда, радост, венец на радост и слава.

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията