text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

ПОСЛАНИЕ КЪМ ТИТ

    Подобно на двете Павлови послания до Тимотей, Тит се счита за “пастирско послание” поради това, че набляга върху грижата за църквата. По време на написването му Тит е оставен от Павел на остров Крит да надзирава работата на църквата там /1:5/. Детайлите относно основаването на църквата в Крит са бегли. Но много учени вярват, че тя е била основана от критяните, които са присъствали в Ерусалим в деня на Петдесятница /Деяния 2:11/. Напълно сигурно е, че Павел няма връзка с учредяването на църквата, макар неговото посещение в Крит след първото му затваряне в Рим несъмнено да допринася за нейното подсилване и растеж /1:5/.
    Остров Крит е разположен югоизточно от Гърция, на границата между Егейско и Средиземно море. Той е дълъг приблизително 150 мили и седем, до трийсет мили широк. Покрит с планини и плодородни долини, Крит е бил познат като “островът на сто града”. Най-високата му планина, Ида, е била известна като легендарното родно място на гръцкия бог Зевс.
    Тит е езичник по произход /Галат.2:3/ и приема християнството чрез служенето на апостол Павел /Тит 1:4/. По-късно той става близък приятел и спътник на Павел и го придружава до Ерусалим по времето на Апостолския Събор /Деяния 15:2; Галат.2:1-3/. Тит е Павловият представител пред коринтската църква и явно оказва ценна помощ при разрешаването на проблемите там /2 Кор. 7:6,7; 8:6, 16/. Той, заедно с още един спътник, е отговорен за предаването на 2 Коринтяни на църквата в Коринт и призовава коринтяните да се включат в събирането на помощи за бедните в Ерусалим. Павел е напълно убеден в надареността и водаческите способности на Тит и го нарича “мой другар и съработник” /2 Кор. 8:23/. Явно Тит е силна личност и е доста умел в областта на църковното управление и организация.
    Изглежда, че три неща подтикват апостола да напише това "Послание до Тит":
    1. Състоянието на делото в Крит
    2. Нуждата на Тит от наставление и насърчение
    3. Намерението на Зений и Аполос да посетят остров Крит
    Основната тема на посланието се намира в 3:8: ”Вярно е това слово. И желая да настояваш върху това, с цел ония, които са повярвали в Бога, да се упражняват старателно в добри дела. Това е добро и полезно за човеците.”

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията