text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

ПОСЛАНИЕ НА ЯКОВ

    Седемте послания на Яков, Петър, Йоан и Юда образуват една друга група новозаветни писания, наречени “общи послания.” В ранната църква са ги наричали “католически” или “универсални” послания, защото те /за разлика от Павловите послания/ нямат точно определен адресат.
    В известен смисъл авторството на тази книга е подложено на съмнение, тъй като в Новия завет не по-малко от четирима души носят името Яков:  Яков - Заведеевият син /Мат.4:21/, Яков - Алфеевият син, наречен “малък” /Мат.10:3; Марка 15:40/, Яков - братът на апостол Юда - не Искариотски /Лука 6:16/ и Господният брат /Мат.13:55; Галат.1:19/.
    Тъй като Яков - Заведеевият син е убит от Ирод Агрипа I /44 г. Сл. Хр./ и другите двама мъже са изключени като възможни автори, авторството на това Послание се приписва на Яков - брата на Исус. Всъщност Яков е само полубрат на Исус, тъй като те имат една и съща майка, но не и един и същ баща. /Мат.13:55; Марка 6:3/. В началото, в продължение на няколко години, той е невярващ /Йоан 7:5, 10/, но личното явяване на Христос след възкресението става повратен момент в неговия живот /1 Кор.15:7/. Също така, Яков е в Горницата в деня на Петдесятница, скоро след което заема важно място в живота и в структурата на църквата. Още от самото начало той е определен за водач на църквата в Ерусалим. Това, че Яков е водеща фигура става ясно от думите на Петър след освобождаването му от затвора /Деян.12:17/, от Павловото уважение към него /Деян.21:18 и от тежестта на неговата дума по време на Ерусалимския събор /Деян.15:13, 19; Галат.2:1, 9, 10/. Яков е не само блестящ църковен водач, но и всеотдаен християнин. Води свят и почтен живот и заради своя характер е наричан “Яков - праведния.”
    Ключовият стих в Посланието е 1:22: ”Бивайте обаче изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.” Като практичен човек, Яков явно се интересува от прилагането на християнската вяра в ежедневието. Може да се каже, че той вярва в “практикуването на това, което проповядваш.” Докато някои библейски книги наблягат на доктрината, това Послание поставя ударение върху делата.
    Според автора, вярата и делата са неразделни - проявяването на едното, без действието на другото, води до непълнота в християнския живот /2:14-26/.
    Поради многото практични въпроси, засегнати в това Послание, понякога то е наричано “Притчите” на Новия завет. В книгата се разглеждат теми, като изкушението, търпението, мъдростта, молитвата, бедността, богатството, страстта, грехът, вярата, добрите дела, респектът, греховете на езика, светското мислене, причините за войните и себичността. В 108 - те стиха на посланието са включени цитати или стихове, отнасящи се до 22 книги от Стария завет. На 15 места е направена връзка с Проповедта на планината. Някои от важните стихове са 1:5, 12, 17, 22; 2:17; 3:10-18; 4:8; 5:8, 13-16.
    Интересно е, че посланието на Яков започва и завършва със силно наблягане върху молитвата /1:6; 5:14-18/. Историята доказва, че самият Яков е бил човек, отдаден на молитва. През 62 г. Сл. Хр. Яков е убит по заповед на Агрипа - първосвещеника. Според Хегесипус /цитирано в писанията на Юсбиус (260 - 370 г. Сл. Хр. )/ Яков е бил хвърлен от крилото на Храма, след което е бил бит и убит с камъни от фарисеите и техните последователи. Подобно на Исус, неговите последни думи са били: ”Отче, прости им, защото не знаят какво вършат.”

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията