text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

ТРЕТА КНИГА НА ЦАРЕТЕ

    "3 и 4 Царе", както "1 и 2 Царе", последователно пресъздават историята на Израел. Книгата "3 Царе" започва там, където свършва "2 Царе" с описание на последните дни от царуването на Давид. Тя обхваща период от около 150 години. Целта на книгата е не само да опише историята на царете, но и да покаже, че успехът на всеки цар /и на нацията като цяло/ зависи от верността към Божия закон. Провалянето в това отношение на мнозина, ако не и на всички израелски монарси, води до упадъка на Царството и до окончателната му разруха.
    Малко преди смъртта на Давид, Соломон е коронясан, за да бъде избегнат бунт от страна на Адония, един от Давидовите синове. Соломон е най-малкият син на Давид, роден от законния му брак с Витсавее. Отгледан е в охолство и разкош в царския дворец. Ето защо той избягва трудностите, през които Давид е преминал при издигането си към трона. Суетната любов на Соломон към материален блясък е причина той да събере едно от най-големите съкровища за онова време. “Соломон в цялата му слава” е фраза, която характеризира неговото управление. Той е световноизвестен със своите богатства, жени и мъдрост.
    Вероятно най-великото постижение на Соломон е построяването на Храма. Това е първото постоянно място за поклонение, което Израел придобива. Соломоновият храм е едно от чудесата на древния свят. Той е изящно украсен с орнаменти от злато, сребро и скъпоценни камъни. Хиляди опитни майстори и работници се трудят при строежа, като за цялостното му завършване са необходими седем години. Храмът съществува от времето на неговото посвещение - 960 г.пр.Хр. , до разрушаването му от вавилонския цар Навуходоносор през 586 г. Пр. Хр. - почти четири столетия по-късно.
    След смъртта на Соломон, Обединеното царство Израел се разпада и нацията се разделя на две царства. Северното царство е познато като Израел, а южното като Юда. Между двете царства съществува вражда и липсата на обединение ги прави уязвими пред техните врагове.
    Книгата "3 Царе" представя ранната история на Разделеното царство. При изброяването на царете на Израел и на Юда, често се срещат трагичните думи: ”Той върши зло пред Господа.”
    Като се изключат временните изблици на съживление и обновление, това е време на голям грях и идолопоклонство по цялата земя.
    Един от ярките моменти в "3 Царе" е появата на богобоязливия пророк Илия. Той се издига при царуването на нечестивия Ахав и на Езавел, като се съпротивява на техните опити да накарат целия Израел да се кланя на Ваал. Облечен в дрехи от камилска вълна и препасан с кожен пояс, този смел пророк се осмелява да се изправи срещу властта на царя и срещу съществуващото идолопоклонство, като заявява лоялността си към Йехова. Илия призовава Ахав и Вааловите пророци на съревнование на връх Кармил. След като пророците на Ваал не успяват да получат отговор от техния бог, Илия се моли с кратка молитва. Тогава Бог отговаря чрез огън от небето, за да потвърди, че Той е истинският Бог на Израел.
    Служенето на Илия е съпътствано от много забележителни чудеса, извършени между хората. Той е удостоен да бъде вторият човек, взет в небето, без да премине през “долината на сянката на смъртта.”

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията