text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

ЕЗДРА

     Тази книга носи името на главния герой и макар неговото авторство да не е специално отбелязано, мнозина смятат, че той е авторът. Първоначално книгите Ездра, Неемия и Летописи съставляват една цяла книга.
    Ездра разкрива изпълнението на Божието обещание за възвръщане на израилтяните в тяхната земя след седемдесет годишния период на плен във Вавилон./Еремия 25:11/ Персийският цар Кир покорява Вавилонската империя през 539 г. пр. Хр. Една година след това, той издава декрет, с който разрешава на юдеите да се завърнат в земята си. В Ездра 1:1 се отбелязва, че “Господ подбужда духа на Персийския цар,” като го подтиква да вземе това решение.
    Книгата Ездра може да се раздели на две части, тъй като в нея се описват две различни групи пленници, които се завръщат от Палестина - първата група - водена от Зоровавел /глави 1-6/, а втората - под ръководството на Ездра, почти 80 години по-късно /глави 7-10/.
    От разрушаването на Ерусалим до завръщането на първата група пленници под водителството на Зоровавел и свещеника Исус, минават около 50 години. Хората са около 50 000. След завръщането им в Ерусалим, тяхната първостепенна цел е да възобновят поклонението пред Йехова, като издигнат олтар за ежедневните жертви. Следват усилени действия за препострояване на Храма, разрушен преди това от армията на Навуходоносор. Полагането на храмовите основи е отпразнувано с тръбно възклицание, звънене на кимвали и псалмопеене.
    За по-младото поколение това е време на възрадване, но у по-старите, които са видели превъзходния блясък на Соломоновия храм, ставащото поражда тъжни спомени и ридание /Ездра 3:12,13/.
    “Вторият храм” /или така нареченият Зоровавелов храм/ е довършен след около 20 години. Работата е забавена от някои враждебно настроени самаряни и други врагове, които убеждават царя на Персия /по онова време Артаксеркс/, че завършването на Храма може да предизвика бунт в Ерусалим и в Юдея.
    Петдесет години след завършването на Храма, книжникът Ездра получава разрешение от Артаксеркс, или Асуир, да поведе втора група от пленници към Ерусалим. Техният брой е около 1500 мъже заедно със семействата им. Пътуването до Ерусалим е тежко и опасно и продължава четири месеца. Преди тръгването, Ездра обявява пост за успеха на това начинание. Той е абсолютно уверен, че Бог е с него. Дори дотолкова е успял да убеди персийския цар за Божието действие в защита на тяхната мисия, че не посмява да поиска въоръжен ескорт /Ездра 8:22/. При пристигането си в Ерусалим, Ездра е разочарован, като вижда, че нацията е забравила Божия закон, сключила е брачни съюзи с езичниците и е приела техните грешни ритуали и обичаи. Ездра предприема религиозни реформи, като налага план за отделяне от тези, които са се оженили за чужденки. /Ездра 10/. Неговата дълбока загриженост за национално покаяние и за завръщане към поклонение пред Йехова, е изразена в молитвата му: ”Боже мой, срамувам се и червя се да повдигна лицето си към Тебе, Боже мой; защото нашите беззакония превишиха главите ни, и престъпленията ни порастнаха до небесата”. /Ездра 9:6/
    Управлението на Ездра предизвиква искрена реакция от страна на народа и довежда до духовно съживление по цял Израел.

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията