text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

ПСАЛМИ

    Една от най-изящните и навярно най-обичани части от Словото е книгата "Псалми". Това е книга, разкриваща рядко срещано посвещение и нейните пасажи са я направили актуална дори и до днес.
    Книгата "Псалми" често е наричана “Псалтирът на вековете.” Отците на ранната християнска църква са я наричали “Псалтир”, а юдеите - “Книга на хваление.” Терминът “псалом” идва от гръцки /превода на Септуагинта/ и оригиналното му значение е “песни, акомпанирани от струнни инструменти.” В основната си част, това е колекция от 150 поеми, към които в библейско време е била написана музика и които са съставлявали значителна част от еврейското хваление.
    Седемдесет и три от Псалмите са написани от Давид; дванадесет са създадени от Асаф /ръководителят на хора на Давид/. Единадесет се приписват на синовете на Корей /забележителни певци от времето на Давид/. Едутун написва три; Соломон - два /Псалом 72 и Псалом 127/; Етан е написал един и Еман - един /Псалом 80/. Псалом 90 е създаден от Моисей. Петдесет от Псалмите са наречени “сираци”, защото името на техния автор е неизвестно.
    Книгата "Псалми" е подразделена на пет книги /или пет отделни колекции от песни/, всяка от които завършва с обаятелна песен за прослава на Бога. Тези завършителни Псалми се намират в главите 41, 72, 89, 106 и 150. Книгата "Псалми" започва с Блаженство, така както започва Исусовата проповед на планината, като постепено преминава в бурен израз на хвала и достига своя връх в група от песни, познати като “Псалмите : Алилуя” /146-150/.
    Ето един списък на различните видове Псалми, според както могат да се групират:
    Псалми на хваление /8, 19, 34, 54/
    Псалми на размишление /1, 15, 23, 151/
    Литургийни Псалми /тези, които са създадени или използвани при специалните служби в Светилището /113-118/
    Псалми на покаяние и прошение /3, 4, 5, 6, 38, 51/
    Псалми на благодарност /100, 103, 116/
    Исторически Псалми /78, 106, 108/
    От специална важност са и пророческите или месиански Псалми. Това са поеми, които намират своето изпълнение в личността и служенето на Исус Христос.
    Стотици години преди раждането Му, много детайли от Исусовия живот са предсказани с изключителна точност - Неговото помазване от Бога /Пс.45:6-8/, Неговата молитва в Градината /Пс. 40:7,8/, пробождането на ръцете и нозете Му /Пс.22:18/, Неговият вик на кръста /Пс.22:1/и възкресението Му /16:10/.
    Също така, "Псалми" са и своеобразен наръчник за хваление и поклонение. Книгата ни насърчава да отговаряме на Божиите превъзходни благословения с хваление и благодарност. Псалмите допринасят за развиването на положително отношение към живота и пораждат вяра, надежда и смелост. Било в радостни изблици на хваление или в дълбоко съзерцание на Неговата доброта, Псалмите ни карат тихо да отвръщаме поглед от себе си и да го насочваме към Този, чийто мир, присъствие и сила са предостатъчен отговор за всичките житейски нужди.Какво освежаващо преживяване!

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията