text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

ИСАЯ

    Четвъртото главно подразделение на Стария завет е известно като “Пророците” и включва книгите от "Исайя" до "Малахия". Седемнадесет на брой, пророческите книги могат да бъдат класифицирани по следния начин:
    Големи пророци:
    Исайя, Еремия, Плачът на Еремия, Езекиил, Даниил
    Малки пророци:
    Осия, Иона, Софония, Йоил, Михей, Агей, Амос, Наум, Захария, Авдий, Авакум, Малахия
    Времето на пророците обхваща периода от деветото столетие Пр. Хр. до петото столетие Пр. Хр. - четиристотин години. Тази ера от историята на еврейския народ отбелязва морален, духовен и политически упадък, което довежда до превземането на Израел от Асирия /721 г. Пр. Хр./ и на Юда от Вавилон /586 г. Пр. Хр./. Пророците, които Бог издига по това време са хора с изключителен характер. Те призовават народа към национално покаяние и правят смели опити да снижат степента на идолопоклонство и духовно безразличие. Но техните молби и предупреждения в повечето случаи остават напразни, в резултат на което Божието осъждение се стоварва върху Израел.
    Мнозина считат Исайя за най-великия измежду пророците по онова време. Неговите пророчества са дадени през управлението на поне четирима юдейски царе - Озия, Йотан, Ахаз и Езекия и покриват период от около шестдесет години /740 - 680 г. Пр. Хр./. Вярва се, че Исайя е от царски произход, вероятно е бил братовчед на цар Озия. От неговите писания става пределно ясно, че той е имал лесен достъп до царския съд /7:3; 37:21; 38:1; 39:3-8/ и че е упражнявал мощно влияние върху монарсите по онова време.
    Макар служението на Исайя да е свързано най-вече с Юда и Ерусалим /1:1/, то в никакъв случай не спира до там. Пророкът произнася Божието осъждение над Вавилон, Асирия, Египет, Израел, както и над други заобикалящи ги народи.
    По своята структура, книгата "Исайя" представлява миниатюрна Библия. Състои се от шестдесет и шест глави с две главни подразделения - първото, от които съдържа тридесет и девет глави, а второто - двадесет и седем. Темата на първата част /глави 1 - 39/ е “Осъждение”, като пророкът прогласява осъждането на народите поради техните грехове. Темата на втората част /глави 10 - 66/ е “Изкупление”. Тя предсказва завръщането на Юда от плен и радостно прокламира идването на бъдещия Месия. Заради своето послание на надежда и успокоение, втората част понякога е наричана “Книга на утешението.”
    В християнския свят Исайя е най-добре познат с пророчествата си относно личността, служенето и царството на Месия. Вълнуващо свидетелство за точността на библейските пророчества е фактът, че около седемстотин години преди раждането на Христос, Исайя предрича Неговото раждане от девица /7:14/, Неговата божественост /9:1-7/, Неговото идване по Давидова линия /11:1/, Неговите страдания и смърт /52:13, 53:12/ и Неговото царство /глави 2, 11, 12, 24 - 27, 59 - 66/. Глава 53 е е най-скъпият бисер в съкровищницата на Стария завет. Тя дава вълнуващо пророческо описание на страданията на Спасителя.
    Ключовата дума в книгата "Исайя" е “спасение” и е използвана поне двадесет и осем пъти в цялата книга /12:3; 25:9; 26:1; 45:17; 49:8; 59:16,17; 61:10; 62:1/. Също така е интересно да се отбележи, че името на Исайя означава “спасение от Йехова”, което навярно подсказва нещо за посланието и служенето на пророка. Според древна еврейска традиция, Исайя е бил измъчван, като са го поставили в дънера на кухо дърво, което след това е било разрязано на две /Евр.11:37/.

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията