text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

ЛЕВИТ

     "Левит" е третата книга от Петокнижието и е наречена така, защото в нея се описват принципите на левитите и свещениците и тяхното  служене. Книгата е представлявала нещо като “наръчник на служителя” за свещениците, като ги е водела да съблюдават определени изисквания за личната чистота, помагала им е да разпознават и класифицират различни болести, а също така ги е инструктирала по отношение на начина на хваление.
    Моисей е автор и на тази книга. В нея се споменава 56 пъти, че Бог е говорил директно на Моисей, като му е давал различни послания. Исус също посочва Моисей като автор на книгата /Марка 1:44/.
    "Левит" продължава с описването на историята, организацията и развитието на избраната нация, като специално набляга на религиозния аспект. Книгата се занимава най-вече с устройването на Светилището и с живота, който Бог изисква от тези, които носят Неговото име и общуват с Него. Темата на книгата е “Святост” - термин, който е употребен най-много пъти в тази книга от Библията.
    Думата “жертва” се среща 42 пъти; “свещеник” - 189 пъти; “кръв” - 86 пъти; “свят” - 87 пъти и “изкупление” - 45 пъти. В Новия завет книгата Левит е спомената 90 пъти.
    В "Левит" са разработени три важни идеи: 1. Божията святост; 2. Човешката греховност; 3. Начинът, по който грешникът може да получи достъп до Бога. Ключовият стих на книгата се намира в Левит 19:2: “Свети бъдете, защото аз Господ вашия Бог съм свет.”
    Книгата "Левит" изобразява една много богата система от ритуали, церемонии и жертви. Но ако я погледнем в светлината на Новия завет, по специално на Посланието към евреите, ще открием, че всичко описано в нея е само сянка на добрите неща, които предстоят и “образ на сегашното време /Евр.9:9/. Исус Христос, нашият Свещеник , “е получил служене толкоз по-превъзходно колкото и завета, на който Той е ходатай, е по-превъзходен, като узаконен върху по-превъзходни обещания”/Евр.8:6/.

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията