text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

АМОС

    Името Амос на еврейски е получено от глагола “товаря” или “нося”. От тук името Амос означава “носещ товар”, което отговаря на тържествените вести, които пророкът беше призован да изнесе.
    Амос е бил пастир и берач на смокинови листа. При получаване на божественото призвание той оставя Юдея и отива в Израил, за да съсредоточи работата си във Ветил, центъра на идолопоклонническия култ към телето. Там той порицава този култ.
    Амос трябва да бъде нареден между най-значимите пророци, поради простото му красноречие и силата на възвишената му мисъл. Малко пророци проникват така дълбоко в разбирането на Божията сила, мъдрост и святост.
    Амос беше повикан да изпълни мисията си в дните когато Израил и Юда бяха в просперитет. Обикновените плодове на просперитета – гордост, лукс, егоизъм и подтисничество зрееха и в двете царства, но положението в Израил беше по-лошо. Несъмнено това е причината Осия и Амос да отправят пророчествата си специално против северното царство Израил.
    Вероятното време на пророкуване на Амос е времето от 767 до 753 г.пр.Хр.
    Главната цел на Амос бе да обърне внимание на Божия народ към греховете им и ако е възможно да ги доведе до покаяние. Както духът на Павел се смущаваше в Атина, когато виждаше как всецяло градът беше отдаден на идолопоклонство, така и Амос трябва да се е възмущавал от лукса и греховете, които така живо описва в детайли. Той порицаваше греховете, които произлизаха от материалния възход, екстравагантността, пиршествата, разврата на богатите, които имаха всичко благодарение на подтискането на бедните и изкривяване на съдебното право, чрез подкупничество и изнудване. Амос обръща повече внимание на подробностите и обстоятелствата на нечестието, отколкото Осия. Той е винаги образен, разкривайки престъпленията и събитията от ежедневието на народа. Той считаше, че е негов дълг да предпази Израил, Юда и околните градове от Божиите съдби, които сигурно щяха да дойдат над тях, ако продължаваха в нечестието.
    Въпреки всичко книгата приключва с една славна картина на крайния триумф на правдата над нечестието.

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията