text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

АВДИЙ

    "Авдия" е най-кратката книга в Стария завет и се състои само от 21 стиха. За автора не се знае нищо, освен това, че името му означава “слуга на Господа.” В Стария завет има поне дванадесет души, които носят същото име. Би било немислимо авторството на тази книга да бъде приписано на който и да било от тях.
    Посланието в "Авдия" е свързано с разрушението на Едом. Пророкът обръща специално внимание на военните престъпления, за които Едом ще бъде наказан:
    1. Едом не стои настрана, когато Ерусалим е обсаден /ст.11/
    2. Радва се, че хората са пленени /ст.12/
    3. Активно участва в разграбването на Ерусалим /ст. 13/
    4. Блокира пътищата, за да попречи на бягството на евреите и връща затворниците на врага /ст. 14/
    Не се знае точно в кое нападение едомците вземат участие , тъй като през времето на пророците срещу Юда са организирани поне четири важни кампании:
    1. От Сисак от Египет, 926 г. Пр. Хр. /3 Царе 14:25, 26/
    2. От филистимците и арабите при царуването на Иорам, 848 - 841 г. Пр. Хр. /2 Лет. 21:16, 17/
    3. От цар Йоас от Израел, 790 г. Пр. Хр. /4 Царе 14:13, 14/
    4. От Вавилон, 605 - 586 г. Пр. Хр. /4 Царе 24, 25/
    Тази липса на информация пречи и на определянето на точната дата на написване на книгата. Много библейски учени обаче вярват, че Авдия пише за нападението от филистимците и арабите.
    Враждата между Едом и Израел е стара, още от времето на техните прадеди Яков и Исав /като Яков е бащата на Израел, а Исав - на Едом/. Първоначалният конфликт между двамата е свързан с първородството, което по право принадлежи на Исав, но което Яков му отнема с хитрост /Бит. 25:27-34; 27:1-46/. Враждата между техните потомци продължава да нараства /Числа 27:14-20; 1 Царе 14:47; 3 Царе 11:14-17; 2 Лет. 20:22; 2 Лет. 21:8/.
    От тринадесетото до шестото столетие Пр. Хр. едомците се установяват по скалисите места на юг от Мъртво море, като за своя столица определят Села /Петра/. Неравният, скалист терен, с някои върхове, достигащи до 600 метра, представлява природна защита от враждебните сили. В своята естествена крепост, едомците изглеждат напълно защитени и мислят, че градовете им са непревземаеми. Те викат към света иронично: ”Кой ще ме свали на земята?” /ст.3/. Бог отговаря на тяхната арогантност чрез пророк Авдия, като казва: ”Ако и да се издигнеш като орел и поставиш гнездото си между звездите, и от там ще те сваля, казва Господ” /ст.4/.
    Пророчеството на Авдия относно разрушението на Едом е частично изпълнено през 312 г. Пр. Хр., когато наватинците, един арабски народ, нахлуват в техните градове и ги пленяват, като ги завеждат в Идумая в северна Палестина. Пълното изпълнение на това пророчество става през 70 г. Пр. Хр, когато Тит /един римски генерал/ срива Ерусалим, разпръсва юдеите и напълно разбива Едом. Ето защо едомците, колкото и абсурдно да изглежда, най-после забравят старата вражда с юдеите и се присъединяват към тях, за да воюват против римската армия. В тази последна битка двамата братя Исав и Яков /Израел и Едом/ най-после се помиряват и обединяват.

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията