text4.jpg (9323 bytes)

БИБЛЕЙСКИ УРОЦИ
Завръщане в Ерусалим
Хилядолетният мъж
Бунтовният принц
Върховната жертва
Идващият цар
Славното царство
Законът на царя
Реката на живота
Ендорската врачка
10 Изпепелени градове
11 Почивката на земята
12 Тухли без слама
13 Преклонение пред Вавилон
14 Белегът на Каин
15 Небесният образец
16 Очистването на храма
17 Притча за двете жени
18 Танцът на дъщерята
19 Небесните отвори
20 Десет пъти по-мъдри
21 Изпитване на пророците
22 Глас в пустинята
23 Един съд с масло
24 Над тълпата

Библейски курс за мюсюлмани

Урок 17 - Притча за двете жени

Историята

3 Царе 3:16-28

    Две самотни майки, живеещи в една и съща стая, по едно и също време родили момченца. През нощта едната от майките случайно се обърнала в леглото си и задушила сина си. Когато се събудила рано на следващата сутрин и видяла детето си студено и неподвижно, обезумялата от скръб жена взела спящото бебе на съквартирантката си, а мъртвото дете сложила до нея. Малко по-късно се събудила и другата жена, видяла мъртвото дете и започнала да стене от мъка. Но след като огледала по-добре детето, тя бързо осъзнала, че то не е нейното. В другия край на стаята можела да види съквартирантката си да стиска здраво в обятията си нейното бебенце.

   Сега и двете жени стояха пред царя, спорейки за живото бебе.
- Това дете е мое! - викаше една.
- Не, мъртвото дете беше твое, - отговаряше другата.

   Как ли царят щеше да определи коя е истинската майка? Соломон прекъсна спора им и каза на един от гардовете си да вземе меч и да раздели живото дете на две. Отначало слугата си помисли, че царят се шегува, но Соломон се разгневи на колебливостта му. Той бавно вдигна острия си, блестящ на слънцето меч и тръгна към жената, стискаща в обятията си бебето.

   Изведнъж истинската майка се хвърли в краката на царя и започна да го моли:
- Позволи й да задържи детето, но не го погубвай!
  Но другата жена каза:
- Нека да не е нито на моята, нито на нейната, разделете детето на две.

   Сега вече Соломон знаеше без съмнение коя е истинската майка.

   В пророчеството жената е символ на църквата /Еремия 6:2/. С толкова много църкви в последните дни, как да разпознаем истинската църква за последното време, която има живия Син, а не някаква фалшификация? Също като Соломон, ние трябва да използваме меча на Божието Слово /Евреи 4:12/!

Първи урок - пълен текст