БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ
Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията

Библията

    Известният руски химик Ломоносов казва: "Съществуват две велики книги, които трябва да четем - природата и Библията. Първата, за да признаем Божието всемогъщество, втората - за да научим как да се спасим от греховете. Тя е най-старата и най-преследвана книга, но понеже е Божие слово, тя е неунищожима". Ап. Петър казва: "Всяка твар е като трева, и всичката з слава като цвят от трева. Но Словото Божие трае до века" (1 Петр. 1:24,25).
    Преписвана и превеждана през вековете, днес тя е преведена на над 1800 езика.
    Оригиналният текст на Библията не е променен, въпреки че има хиляди преписи и фрагменти. Прочутите пергаментни свитъци, намерени през 1947 г. край Мъртво море потвърждават, че оригиналният смисъл е запазен. Писана в различни епохи и от различни писатели, тя все пак не греши, говори истината и не си противоречи.
    Генетиката, основана от Г. Мендел, откри законите за унаследяване на родителските белези и доказа стабилността на вида. Той варира в различните сортове и породи, които се приспособяват към различните условия, но всичко става вътре във вида! Библията казва, че треви, риби, птици, животни, са създадени "всички по видовете си" (Бит. 1:11,12,21,24). По-рано библейските твърдения са били считани от известни учени като легенди. Но развитието на различните науки доказаха истинността им. Библията твърди, че само тя говори истината: "Същността на Твоето слово е истина" (Пс. 119:160; Йоан 17:17).
    Библията има силата да промени грешника. Учени, философи и мъдреци са се мъчили да преобразят, да облагородят човека, но без успех. Единствено Библията е могла да стори това. Ерем. 13:23 казва: "Може ли етиопянин да промени кожата си, или леопард пъстротите си? Тогава можете да правите добро вие, които сте се научили да правите зло".
    Било есента на 1787 г. Корабът "Баунти", на път от Англия за Таити е сполетян от бунт на моряците; те изгонват жестокия капитан Уилям Блай и се заселват на малкия тихоокеански остров Питкерн. Оженват се и започват един живот на пиянства, побоища и убийства. Най старият моряк, Адам Смит намира една Библия останала от кораба, разбира че такива хора няма да влязат в Божието царство, и започва да посещава един по един всички моряци. Чете им Библията. За кратко време в живота им настъпила пълна промяна, мирът се възцарил.
    По-късно бившите моряци приемат учението на адвентистите от седмия ден и днес жителите на целия остров са адвентисти. Посетителите се учудват на гостоприемството и обноските им. В техния живот се изпълнило казаното в 2Тим. 3:16,17: "Всичкото Писание е Боговдъхновено и полезно за поука,... за поправление ... за да бъде Божият човек... приготвен за всяко добро дело".
    27% от текстовете на Библията са точни пророчества. В Исая 46:9,10 четем, че само Бог е Този, "Който от началото изявява края". Ето като потвърждение един пример. В Откровение 9:15 е предсказано, седемнадесет века и половина преди да се случи, че Отоманската империя ще отслабне и че султанът ще потърси помощ, за да не се разпадне империята му. Това щяло да стане на 11 август 1840 г. Две години преди тази дата Йосиф Лич от Филаделфия, базирайки се на това пророчество, пише в пресата, че предстои капитулация на султана. Никой не повярвал, но когато две години след това се сбъднало пророчеството, всички разбрали, че Библията не е писана от хора, и пророците "са говорили от Бога, движими от Святия Дух", а не от своята воля (2 Петр. 1:21).
    Библията е Божие послание до тебе и до мене, за да ни осветли относно смисъла на живота (1 Сол. 2:13). Тя ни посочва единствения Спасител, Исус Христос, и пътя към Божието царство. Поетът Иван Вазов заявява, че "на света няма няма по-мощна книга от Библията", и съжалява, че "тя е тъй малко позната и четена у нас".