БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ
Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията

Белези на истинската църква

    Живеем в един разделен свят, като разделението е проникнало и в религиозната сфера. Съществуват стотици вероизповедания. Как можем да различим сред тях истинската вяра? Има ли една единствена истинска църква?
    Понятието "църква" е библейско понятие, означаващо не сградата за богослужения, а сборът, обществото от вярващите. В Библията църквата е представена със символа "жена" (2 Кор. 11:2; Откр. 19:7,8). Истинската църква е символизирана с думите "чиста девица" или "съпруга", чийто Годеник е Исус Христос. "Блудницата", аморалната жена, символизира отстъпилата от истината църква.
    Истинската църква е описана в Откр. 12 и 14 гл. с четири характеристики.
    В Откр. 12:1-6 виждаме жената, която символизира истинската църква - тя е "облечена със слънцето", "стъпила" на луната и на главата си има корона от 12 звезди. Какво означават тези символи? В Новия Завет истината и Божият спасителен план са очертани със слънчева яснота, докато в Стария Завет те са забулени чрез системата на жертвоприношенията, символизирана чрез луната, която свети с отразена светлина. Старият завет има нужда от осветлението на Новия Завет. Короната символизира победата на църквата над греха, а 12-те звезди - учението на 12-те апостоли.
    Стиховете в Откр. 12:4,6,13,14 са едно изпълнено пророчество за преследването на първата църква, което е първият белег на истинската църква. Пред жената виждаме змеят, символизиращ сатана, който действа чрез различни преследващи сили. Той иска да изяде детето (Исус Христос), което тя очаква да роди; в стих 5 четем за Неговото възнесение. В стиховете е предсказан един дълъг период от 1260 год. на преследване през Средновековието ("време, времена и половин време"). Думата "пустинята", където жената се е крила, означава, че тази църква е била лишена от официална обществена дейност.
    Въпреки гоненията, змеят не можа да унищожи чистата жена. Разярен, той се опълчва срещу "останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди..." (Откр. 12:17). Това е вторият белег на истинската църква. Истинската църква всякога е пазела Десетте Божии заповеди, а в Откровение няколко пъти се посочва, че Божиите заповеди са атрибут на верния народ от последното време.
    А когато прочетем по-нататък същия стих - Откр. 12:17, намираме третия белег - освен, че пазят Божиите заповеди, останалите от потомството на жената "... държат свидетелството за Исуса". Какво означава това? Обяснението намираме в последната част на Откр. 19:10: "... защото духът на пророчеството е свидетелството Исусово". Следователно "свидетелството за Исуса" означава, че истинската църква на последното време ще се отличава с пророчески дар в нейната среда.
    Четвъртият белег на истинската църква е проповядването на тройната ангелска вест (Откр. 14:6-12). Това е естествено и логично, защото тя е последната Божия вест до човечеството.
    Нека сега за съпоставка да хвърлим бегъл поглед върху Откр. 17 гл., където е представена "блудницата", т.е. отпадналите църкви. Тя държи в ръката си златна чаша, която символизира евангелието, но е пълна не с неговите истини, а с "мръсотии и нечистотии", т.е. с фалшиви учения. В стих 6 се казва, че тази фалшива религиозна система е избивала Исусовите мъченици. Всички особености в описанието идентифицират римокатолическата църква като "блудница" и "Вавилон". Съюзена със спиритизма и протестантските църкви преди Второто идване на Христос, тя отново ще преследва истинската църква. Бог поканва добрите и искрените християни, намиращи се в този пълен с религиозни заблуди съюз, да излязат от него, за да не споделят Божия гняв, който ще го сполети.
    Учението за истинската Божия църква е основно учение, което всеки християнин трябва да познава, защото според Деян. 2:47 спасението на даден човек може да се постигне единствено чрез прибавяне към църквата.
    Всеки човек трябва да има правото сам да избере към коя църква да се присъедини, за да служи на Бога.