БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ
Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията

Хилядагодишнината

    В предишната глава разгледахме събитията само около Второто пришествие. Сега ще разгледаме плана на Бога за нашата планета и човечеството до окончателния триумф на правдата.
    За предмета на нашата тема говори Откровение 20-та глава. Там в стихове 1-3 четем: "И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змея, старовременната змия, който е дявол и сатана, и го върза за 1000 години, и, като го хвърли в бездната, заключи и я запечата над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат 1000-та години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време" (Откр. 20:1-3).
    "Веригата" е символ на ограничения чрез обстоятелствата, защото едно духовно същество не може да бъде вързано. Когато Христос дойде отново, праведните ще бъдат взети на небето, а грешните избити от Неговата слава, и сатана няма да има кого да мами и изкушава, т.е. ще бъде "вързан"!
    Съществува погрешна теория, че по време на 1000-та години на земята ще настъпи златен век за Църквата. Истината според Библията е съвсем друга. Стиховете в Откр. 16:18, Исая 24:19,20, Ерем. 4:23-26 потвърждават плачевното състояние на земята. На земята ще бъде хаос от страхотния трус, който ще съпътства Второто пришествие. Но думите "ключът на бездната", който ангелът носи, показват, че небето контролира събитията и че сатана не може да избегне съдбата си. Сатана е обещавал, че може да дава благоденствие и живот. Но през 1000-та години ще се види безсилието му, и лъжите му ще станат явни.
    Божието Слово говори, че ще има две възкресения. В Откр. 20:4-6 пророкът вижда праведните възкръснали и седнали на престоли да съдят грешните и падналите ангели (1 Кор. 6:2,3). Грешните мъртви ще възкръснат след изтичането на 1000 г. При първото възкресение възкръсват праведните, за да получат вечен живот, а при второто ще възкръснат неправедните за да получат вечна смърт, след която вече няма нито покаяние, нито възкресение. Те, както и сатана и възбунтувалите се ангели, ще изчезнат завинаги (Йоан 5:28,29; Деян. 24:15).
    Освен първото и второто възкресение ще има и едно частично възкресение, за което говорят стиховете в Дан. 12:2 и Откр. 1:7. Праведните ще възкръснат в цветуща младост и безсмъртие, а грешните в състоянието на смъртта си, с всички признаци на немощ и болести, за вечно наказание.
    Да обясним понятието "първа смърт" и "втора смърт". От първата смърт всички умират - и праведни и неправедни, но от втората ще умрат само непокаялите се грешници. Това обаче няма да е вечен живот в мъки. Ето какво казва Откр. 20:7-10 "... но падна огън от небето от Бога, та ги изпояде".
    Текстът в Откр. 20-та гл. казва, че в края на милениума Сатана ще бъде пуснат "за малко време", през което той ще организира безбожните за един последен конфликт. Когато милиардите грешници възкръснат, сатана ще им каже, че той ги е възкресил, че те са много повече от праведните, които ще бъдат в Новия Ерусалим, "стана на светиите", описан в Откр. 21:2, и който по това време ще слезе от небето, и че трябва да го превземат.
    Ако хората могат да изпращат спътници във вселената, колко по-леко Бог може да изпрати от своя трон Новия Ерусалим - столицата на новата земя. Той ще се постави на Елеонския хълм, откъдето Исус се възнесе след възкресението Си. Исус първо ще стъпи на този хълм, който ще се разцепи и ще стане голяма равнина. Новият Ерусалим ще стъпи на очистеното място. Тогава Исус, праведните и ангелите ще влязат вътре и вратите му ще се затворят. Сатана ще се приготви за последна борба. Той с всички възкръснали грешници, ще обкръжат Божия град, но огън от небето ще падне и ще ги унищожи.
    А какво ще стане след това? От земната материя, пречистена от грях, великият Творец ще създаде нова, красива планета, като вечна родина на всички Божии чада.