БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ
Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията

Белези на последното време

    В миналото, a и днес има хора, които са се опитвали да определят датата на Христовото второ идване. Всички са останали разочаровани. Датата на второто Му идване знае само Бог Отец (Мат. 24:36). Изразите на Библията "последното време", "последните дни", "краят на времето" са синоними на епохата, която ще предхожда второто идване на Исус.
    Точното време на Второто пришествие не знаем, но белезите, по които то може да се разпознае, са предсказани. И от тях разбираме, че Исусовото второ идване е близо. Още учениците на Исус се интересуваха за тях (Мат. 24:3).
    Първият белег, че живеем в последното време, е увеличаването на знанието (Дан. 12:4). До 19 век от хилядолетия назад хората са ползвали впрегатния добитък за главна двигателна сила. С настъпване на 19 век обаче станаха революционни изменения. Откри се парната машина, първият влак, корабът, двигателят с вътрешно горене, автомобилите, самолетите, реактивните двигатели. Разстоянията се скъсиха.
    Физиката разбули тайната на микросвета. Настъпи векът на електричеството, ядрената енергия, радиото, телевизията, радарът, космическия кораб. Астрономията откри чудесата на Божията вселена. Археологията потвърди древната библейска история. Генетиката откри законите на наследствеността и стабилността на биологичния вид. Кибернетиката създаде електронно-изчислителната машина. Последните 100-150 г. на небивал досега "бум" в науката и технологията ни показват, че първият белег е налице.
    Вторият белег за края, това е морално-нравственото израждане на човечеството. Бог чрез перото на ап. Павел е описал това така: "... човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви" (2Тим. 3:1-4). Разводи, разбити семейства, престъпност от всякакъв род се ширят по цялата планета.
    Трети белег: неверие и безбожие. В Лука 18:8 Исус задава следния риторичен въпрос: "Когато дойде Човешкият Син, ще намери ли вяра на земята?" А апостол Петър във 2Петр. 3:3,4 говори за безбожни подиграватели, които ще казват: "Где е обещаното Му пришествие?". От 18 век материализмът и атеизмът се засилиха, особено с появата на дарвинизма, въпреки, че геологията опроверга всички критики и съмнения в истинността на библейските писания. Истинската вяра и благочестие днес са рядкост.
    Политическата област - в Мат. 24:6,7 се казва: "ще чуете за войни и за военни слухове... ще се повдигне народ против народ". До Първата световна война е имало само изолирани локални стълкновения между две - три държави. От 1914 година войните се наричат световни, като във Втората са взели участие 59 държави. Според статистиката във в. "Поглед" от 2.06.1962 г. в Първата световна война са загинали 442 хиляди, а във Втората - 50 милиона жертви!.
    Ап. Яков в Яков 5:1-5 посочва един друг белег на Христовото идване: трупането на богатства. С напредъка на техниката и индустрията се оформи едно съсловие на богаташи, а от друга страна, огромни маси от бедни, и от там - зачестилите революции. Конфликтът между труда и капитала е предсказан и е видим.
    В Лука 21:11,25,26 Исус предсказа природни аномалии - трусове, глад, мор, затъмнения на слънцето и луната, които ще настъпят преди края на света. Нека видим статистиката на земетресенията: В I век по-тежките са били 15, през XII век -115, през XV век - 174, през XVI век - 253, през XVII век - 378, през XIX век - 2119, а само в първите 30 години на XX век - 2000! Според статистики от ООН от хронически глад днес страдат 1,5 милиарда души. Всяка секунда от глад умира един човек. През 1980 г. от глад са умрели 55 милиона.
    Сред белезите на последното време Свещеното Писание ни посочва безгрижието и порочната житейска философия на съвременния човек В Лука 17:26-30 Христос предсказа, че светът преди Неговото пришествие ще бъде подобен на жителите преди потопа и на жителите на Содом и Гомор.
    Въпреки всичко, Евангелието днес се проповядва по целия свят, което също е белег, че Христос скоро ще дойде (Мат. 24:14). Библията се чете навсякъде, и които я приемат, се спасяват, а за други тя ще бъде съдия и обвинител.
    За мнозина думите, изговорени от ап. Павел ще се изпълнят - за тях Исус ще дойде неочаквано, като крадец (1Сол.5:2,3).
    А за тебе, драги читателю?