БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ
Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията

Езици, ръкописи и канон на Библията

    Библията е велико богочовешко дело. Написана е от около 40 писатели - пророци и апостоли, вдъхновени от Св. Дух. Това означава, че писателите са изложили не своя мироглед, опит и разсъждение, а Божието Слово, с което са били вдъхновени. Ап. Павел пише (1Сол. 2:13), че като такова са го приели и жителите на Солун . Бог не е диктувал думите и изреченията, а е вдъхновил идеите и мислите на библейските писатели.
    Свещеното Писание е сбор от 66 книги, а думата "Библия" е гръцка и означава "книги".
    Езици. Старият завет е написан на древноеврейски език, само някои глави от книгите Даниил и Ездра са писани на арамейски език, който евреите са донесли от вавилонското робство, и на който език е говорел и Исус Христос.
    Новият завет е бил писан в оригинал на гръцки език, но не класически, а на езика "койне", което значи "народен", разбираем от всички.
    Няколко думи за старите ръкописи (манускрипти) на Стария и на Новия завет. До 1947 г. сл.Хр. най-старият известен ръкопис на Стария завет, съдържащ част от Стария завет и Декалога, бе датиран в 1 в.пр.Хр. През 1947 г. край Мъртво море бяха открити ръкописи, които датират от 2 в.пр.Хр. Масоретите (еврейски учени) са се прославили със строгата точност на преписваните от тях старозаветни книги. Най-ранният открит техен препис на еврейската Библия датира от 916 г. сл.Хр. и се намира в Ленинград. Известни са също и Кодекс Лаудианус* в Оксфорд и Бен Ашер от Алеп, всички от 10-ти век след Христа. Свитъците, намерени край Мъртво море през 1947 год., доказват, че гореспоменатите ръкописи са точни библейски копия. Текстът на Стария Завет ни е предаден практически в същата форма, в която Христос го познаваше.
    Новият Завет е познат с много ръкописи на гръцки език и преводи на сирийски, латински и коптски. През 1930 г. бяха открити знаменитите три новозаветни папирусни кодекса, носещи имената на собственика им, Алфред Честър Бети, написани в 3 в.сл.Хр. Друг важен фрагмент е папирусът Риландс, носещ името на библиотеката "Джон Риландс", Манчестър, на която бил продаден. Всички експерти по папирусите считат, че е написан в първата половина на 2 век сл.Хр. (около 130 г.). В него е част от Евангелието на Йоан. Копието на това евангелие е било разпространено в Египет, където е намерен ръкописът. Този факт и датировката са един силен аргумент, че Евангелието от Йоан е било написано в апостолско време от очевидец на описаните в него събития.
    Най-старите пергаментни кодекси на Библията на гръцки език са Кодекс Ватиканус и Кодекс Синаитикус от 4 в.сл.Хр. и Кодекс Александринус от 5 в.сл.Хр. Нека споменем и някои известни древни преводи. Гръцкият превод на Стария Завет, известен като "превод на 70-те тълкуватели" (Септуагинтата), е направен в 3 в.пр.Хр. Латинският превод на Библията е направен в 4 в.сл.Хр. от Йероним, а сирийския превод "Пешита" - в 5 в.сл.Хр. от Рабула, епископ на Едеса.
    Думата "канон" (гр. kanon "правило") е употребена за пръв път от Ориген (186 - 254 г. сл.Хр.), за да означи колекцията от библейски книги, признати като правило на християнската вяра и практика.
    Старозаветният канон съдържа 39 книги, а новозаветния 27. Църковният историк Евсевий пише около 325 г. сл.Хр., че книгите на Новия Завет са канонизирани преди християнството да стане призната държавна религия в началото на 4-ти век.
    Съвременният християнин трябва да е наясно и по въпроса за еврейските апокрифни книги, чиято истинност не може да се докаже. Апокрифите съдържат учения, нехармониращи с основните истини на каноничните книги. Тези фалшиви писания са били отхвърлени от апостолите и християнските писатели до средата на 2 век, а и от самите евреи. Католическата църква не ги е отхвърлила. Всички реформатори обаче са ги отхвърлили решително в 19 в. За съжаление, Българската синодална Библия съдържа 11 апокрифни книги плюс добавки (13 и 14 глави на книгата на пророк Даниил и един апокрифен пасаж към книгата Естир 10 гл.)
    Първата книга, преведена от братята Кирил и Методий, и написана с новооткритата славянска азбука в 9 в., е Библията.
    В 1871 г. Библията е преведена на говорим български език. Заслугите за това голямо дело са на народният поет Петко Рачев Славейков, Христодул Костович и двама американски мисионери. А в превода на Новия Завет, който излиза в 1840 г. вземат участие и Неофит Рилски и Константин Фотинов.
    Библията е книгата, която трябва да се изучава от всеки човек всекидневно и задълбочено, с молитвено проникновение, за да бъде тя нашата ежедневна духовна храна.