БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ
Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията

Светилище и свещенство

    Грехът в живота на човека налага известна служба за опрощение на греховете, оправдание и изкупление. Как трябва да се извършва богослужението, коя е правилната форма на богослужение?
    Известни са ни три форми, три фази на богослужение, описани в Библията. Първата фаза е по времето на патриарсите. Тогава главата на семейството бил и свещеник. Той правел един олтар от пръст, чим или недялан камък и на него принасял жертвата (Бит. 8:20; 12:7,8).
    По-късно в пустинята, чрез Бог, Моисей посочи на излезлия от египетско робство еврейски народ как точно да се построи храмът, или "скинията" (Изход 25 гл.) и с това се поставя началото на втората фаза - старозаветното богослужение. Храмът бил преносим, понеже и народът бил постоянно в движение. Имало е две отделения - светая и светая светих, обградени от двор. В двора са били жертвеникът и умивалникът, а в светая - златният светилник, трапезата за хлябовете и кадилният олтар. Завеса отделяла светая от светая светих. В светая светих били ковчегът на завета, в който стояли двете каменни плочи с 10-те заповеди, написани от Бога, и така нареченото умилостивилище.
    Свещениците. Поради верността на Авраам, Бог избра неговите потомци за Свой народ, чрез който да разпространи познанието за истинската вяра за спасение на всички хора. Бог избра специално Аароновото потомство за свещеници и първосвещеници (Числа 18:1-7). Съгрешилият човек отивал при свещеника със своята жертва в двора на храма. Слагал ръцете си на главата на животното, изповядвал в присъствието на свещеника своя грях, като по този начин символично прехвърлял греха върху животното, след което го заколвал. Свещеникът вземал от кръвта на животното и с нея помазвал роговете на кадилния олтар в светая (Лев. 4:27-35). Жертвата, както и нейната кръв, символизирали Исус Христос като Божие Агне, Месия, Който ще дойде да умре за изповядания и записан на роговете на олтара грях. Вместо грешникът да умре заради греха, умирало животното, но неговата кръв само условно премахвала греха.
    Единствено Христовата кръв на Голгота дава действително и пълно прощение (Йоан 1:29; Деян. 4:12). Закланото животно символизирало Исус, а и хлябовете на трапезата говорели за Неговото Слово като духовен хляб на живота. Тамянът символизирал молитвите на грешника и на свещеника, също и Христовия свят живот и заслугите Му пред Отца.
    Тази церемониална, символична служба траяла 1500 години, от Моисей до Христа. В Евр. 9:8-10 се казва, че е било предвидяно едно преобразование, коренна промяна на тези служби. При смъртта на Исус на Голгота завесата на Ерусалимския храм, отделяща светая от светая светих и зад която не е смеел да влезе никой, се раздира, и с това показва, че земната служба вече не е валидна. Истинското Агне, Исус, е умряло.
    И така, навлизаме в новозаветната форма на богослужение. Свещенството също се сменя. На земята вече няма нито храм (започва друга служба, в небесния храм), нито свещеници - Исус е единственият, вечен Първосвещеник, нито жертви, т. нар. курбани - Исус е Агнето, принесено веднъж завинаги като жертва за опрощение на греховете (Евр. 7:22-27). На земята няма вече храмове, а молитвени помещения. Вместо свещеници - проповедници на истината. Исус е единствен наш Защитник и Ходатай между Бога и грешника (Евр. 7:25).
    Нека да пристъпваме с дръзновение към този Защитник, за да получим прощение, сила и благодат за един по-възвишен духовен живот.
    Скъпи читателю, ти обръщаш ли се към Исус, който единствен може да ти даде сила за нов живот?