БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ
Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията

Новият свят

    Нашият ум няма представа за Новия свят, затова ще се задоволим с изказванията на Библията. Има четири пасажа, в които се говори за "ново небе" и "нова земя" (Исая 65:17; Ис. 66:22; 2Петр. 3:13; Откр. 21:1). Апостол Петър казва: "Според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда" (2 Петр.3:13).
    Какво означава "ново небе"? Апостол Павел говори за "трето небе" (2 Кор. 12:2). Тогава би трябвало да има първо и второ. Първото небе е въздушната атмосфера около земята, дебела около 2000 км. Това небе ще трябва да бъде обновено и очистено чрез огън. Второто небе е безкрайния космос - звездните системи, галактиките.
    Нашата галактика наброява 150 милиарда звезди. Във всемира се наброяват 100 милиарда такива галактики. До днес учените са проникнали във всемира на дълбочина до 20 милиарда светлинни години. Но къде е краят? "Третото небе" е командният център на всемира, Божието присъствие. Естествено, обновяването не засяга второто и третото небе, където живеят цивилизации, чисти от грях.
    В Откр. 21:1 четем, че в новата земя морета и океани няма да има. Днес те заемат 3/5 от земната повърхност. Тези води са резултат от потопа. При сътворението на земята съотношението на вода и суша е било друго. В Новата земя ще има красиви езера и реки (Ис. 35:1,2,6,7). Там няма да има зверове и хищници. В Ис. 11:6-9 четем:
    "Вълкът ще живее с агнето, рисът ще си почива с ярето, телето, лъвчето и угоените ще бъдат заедно и малко дете ще ги води. Кравата и мечката ще пасат заедно... И лъвът ще яде слама както вола. Сучещо дете ще играе над дупката на аспида (вид отровна змия, усойница)".
    Ръководният център на вселената според Откр. 21:3 ще бъде преместен на обновената земя, и Божият престол ще бъде завинаги на нея: "... Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях...". Ще се случи основна промяна в космологията - системата на света ще стане геоцентрична. На какво се дължи тази висока чест на земята? Тук, на нашата земя Творецът се смири и преживя страдания и смърт, за да я изкупи. Неговият народ беше преследван, мъчен, подлаган на изпитания.
    През всички векове Божиите чеда са водили неравна борба със злото и греха, и са победили чрез Христовата благодат, затова Земята бива възвишена в най-висок ранг. Те са срещнали греха лице с лице. Съзнателно са се борили и отрекли от него. Те са най-качествения плод на Божиите творения и заслужават тази чест.
    Трудно можем да си представим живота на Новата земя. Апостол Павел в 1 Кор. 2:9 казва: "... Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят". Там смърт няма да има, понеже няма да има и грях. Болест, скръб и страдания няма да има. Трудът няма да изтощава тялото, той ще служи за телесно и духовно развитие. Всеки ще се ползва от плодовете на своя труд. Там ще има съвършена правда и честност. Няма да има никакъв национализъм.
    С какво ще се осмисля времето там? Две теми ще занимават умовете на безсмъртните жители: Божията любов и тайните на всемира. Всяка наклонност ще се развива, всяка способност ще се увеличава, ще могат да се постигнат най-възвишените стремежи и постоянно ще се явяват все нови висоти за изкачване, нови истини за възприемане, нови предмети ще развиват силите на ума, душата и тялото. Всички съкровища на вселената ще могат да се изследват. Чрез неуморно летене ще се стига до отдалечени светове. Ще се възприемат радостите, мъдростта, знанията и постиженията на непадналите в грях жители.
    Впрочем, кои ще бъдат там? Мат. 5:1-12 и Откр. 21:7 ни казват кои ще са жители на новия свят - тези, които побеждават; само чисти хора ще могат да живеят в присъствието на Бога. Всички кротки, добри, честни хора, които всеки ден са побеждавали грехове и пороци чрез силата на Святия Дух.
    Всички, които съзнателно са грешили, няма да влязат в Новия Ерусалим, а ще изгорят в огненото езеро. Там ще бъдат и всички страхливи, които са предпочитали спокойствието пред борбите и страданията за истината. Тези, които са предпочели човешки заповеди пред Божиите, всички малки и големи лъжци ще бъдат извън стените на Новия Ерусалим.
    В Исая 32:17,18 пророкът казва, че верните на Бога "ще живеят в мирни заселища", където ще има "мир, покой и увереност до века".
    А ти, скъпи читателю, къде си избрал да живееш?