БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ
Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията

Божието триединство

    Този въпрос е бил причина за кървави войни и разцепления в християнската църква, но нека да видим онова, което Св. Писание казва за естеството на Бога.
    Въпреки, че думата "триединство" не се намира никъде в Библията, все пак тя учи, че Божеството се състои от три лица: Отец, Син и Св. Дух. Това не са три отделни бога, а един Бог в три лица, три отделни личности. Мъчно е да се разбере, нали? Това е една от Божиите тайни, както има и други тайни, непостижими за нашия ум! Богочовешката природа на Христос, това че Той е Бог и човек в една личност, Сътворението на света, възкресението на мъртвите - все въпроси, които превъзхождат капацитета на нашия ограничен човешки ум.
    Относно Божието естество в Библията има две ясни твърдения. Първото е за Божията единственост (Втор. 6:4 и Марко 12:29). Същевременно обаче в Библията срещаме и ясното учение за Божието триединство. Бит. 1:26 - "... Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие". Трите личности на Бога имат съвършено единство в мисли, планове и намерения, но са отделни, независими личности със специални функции. При кръщението на Исус вземат участие и трите лица (Мат. 3:16,17). В Писанието всяко едно лице е наречено Бог - Исус в Йоан 1:1,14, а Св. Дух във 2Кор. 3:17.
    В Новия Завет намираме формулата на троичността - Матей 28:19: "... и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Св. Дух". В Библията и трите лица на Бога са представени като вечни, всемогъщи, всезнаещи и святи. Те са равни - с еднакъв ранг и достойнство. Всяко от тях е съществувало винаги и не може да се каже, че Отец е съществувал преди Сина и Духа. Всяко от трите лица е цялото, а не част от цялото.
    Как да си представим Бога? Четохме в Бит. 1:26, че човек е създаден по Божий образ, но в нравствен, интелектуален и духовен смисъл, а не физически. Ап. Павел пише в 1Тим. 6:16, че физическото естество на Бога няма нищо общо с човешкото естество. Исус е разкрил Бог Отец на хората, но не Неговото физическо естество, а характера Му, т.е. че е безкрайно добър, свят, праведен, любвеобвилен... В Йоан 4:24 Исус казва за Бог Отец, че е дух, не е като нас, Неговите творения. Той не може да бъде ограничен от време и пространство. Бог е извън тях и независим от тях. Бог е висша морална, интелигентна и духовна личност, а не безлична сила. Творец и Вседържец.
    Исус заявява: "Аз и Отец едно сме" (Йоан 10:30). Тук Той декларира пълното покритие и единство на Отец и Син в характер, нравствено естество и воля. Исус е равен на Бога, безкраен и всемогъщ. Ап. Павел в Кол. 1:15-17 пише, че Исус е образ на невидимия Бог... Христос беше възкресен с прославено, духовно тяло, каквото ще имат праведните при възкресението. Човешкото естество на Христа е добавено към божественото Му естество, което не е намалено.
Какви са функциите на трите лица на Бога? При сътворението Бог Отец е Първопричината за съществуването на всичко - Евр. 3:4. Христос е Деятелят, Изпълнителят - всичко е било създадено чрез Него - Колос. 1:16; Евр. 1:2. Святият Дух взе непосредствено участие при формирането и организирането на материята (Бит. 1:2). Духът привежда Божието намерение в действие. Произходът и поддържането на живота зависят от Неговата дейност (Йов 33:4; 34:14,15; Пс. 104:30).
    При изкуплението Бог Отец участва с любовта Си (Йоан 3:16), Исус даде Себе Си като доброволна жертва (Гал. 1:3,4), а Духът се намесва по особен начин в принасянето на Христовата жертва (Евр. 9:14). След възкресението на Исус Св. Дух ръководи спасителния план на земята.
    Да бъде вечна слава на Отца, Сина и Св. Дух. Амин!