БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ
Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията

Второто пришествие

    Две велики теми са развити в Библията. В Стария завет - идването на Месия, Спасителя на човечеството от греховете. В Новия завет - повторното Му идване, за да спаси ония, които са Го приели за свой Спасител. Стотици стихове говорят за тези две велики събития: При Второто Си идване Христос ще вземе Своите при Себе Си (Евр. 9:28), ще унищожи злото, неправдите, мизерията и ще установи Своето царство на правда и мир (Мат. 24 гл; Марко 13 гл; Лука 21 гл; Йоан 14:1-3).
    Докато беше на земята, Исус най-много насочваше вниманието на апостолите Си, а това значи и на нас, към фалшивите втори пришествия, които дяволът ще представя. Ще се намерят хора, които ще казват, че Исус вече е дошъл, но е невидим. Спиритистите твърдят, че не е нужно Второто пришествие на Исус, понеже Той вече е дошъл и те говорят с Него и с Неговия дух! Ап. Йоан предупреждава - "изпитвайте духовете" (1Йоан.4:1)! Демоните са готови да ни заблудят.
    Други твърдят, че Христос ще дойде невидимо и ще грабне Своите на небето, без другите да разберат това. Каква лъжа! В Мат. 24:27-30 Исус казва истината за пришествието - че пришествието Му ще бъде видимо като светкавицата, ще е видимо и от изток, и от запад, Той ще бъде придружен от хиляди ангели, няма да е Сам. Идването Му ще е реално, а не някакво духовно и всички обитатели на нашия глобус ще го видят. Още при възнесението на Исус ангелите казаха, че ще бъде така:
    "И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте да отива на небето" (Деян. 1:10,11). Има хора, които твърдят, че когато някой се покае, това било за него Второто пришествие, а други - че когато умре. Това са човешки възгледи, противни на библейските.
    При Второто пришествие цялата човешка раса ще е разделена на четири категории с различни съдби: Първата категория - мъртвите праведни от Сътворението до Второто пришествие. Те ще бъдат възкресени за вечен живот в един нов свят (1Сол. 4:16).
    Втората категория - това са всички живи праведни по време на Второто пришествие; те ще бъдат преобразени мигновено и с първата група ще посрещнат Спасителя, идващ на облаците (1Сол. 4:13-17). При идването Си Исус Христос няма да стъпи на земята. Мъртвите праведни, възкресени, и живите праведни, преобразени, ще се срещнат със своя Спасител в атмосферата. Божията тръба (1Сол. 4:16) ще събуди мъртвите праведни.
    Третата категория - мъртвите грешници. Те ще останат в гробовете си и ще възкръснат чак след 1000 години (Откр. 20:5).
    Четвъртата категория - това са живите грешници. За съдбата на живите грешници при Второто пришествие четем в Ерем. 25:33: "В оня ден убитите от Господа ще лежат от единия край на земята до другия край на земята. Няма да бъдат оплакани, нито прибрани, нито погребани. Ще бъдат за тор по повърхността на земята". Живите грешници ще видят славата на идещия Исус и от нея ще погинат всички.
    В края на земната история ще има две групи хора: праведни и грешни. Праведните ще ликуват и ще посрещнат идващия Спасител с думите на Исая 25:9: "Ето, Тоя е наш Бог; чакахме Го и Той ще ни спаси; Тоя е Господ, чакахме Го, ще се възрадваме и развеселим в спасението Му". А за грешните четем в (Откр. 6:15-17):
    "И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините; и казват на планините и на скалите: Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето..."
    Радостта на добрите и ужасът на злите и непокорните са еднакво неописуеми.
    А ние - в коя група бихме желали да се намерим?