БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ
Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията

Спиритизъм

    Светът е арена на две могъщи сили - доброто и злото, Бог и Сатана. Поради ограничените познания и възможности на човека, някои факти и явления, произхождащи от Сатана и демоните се приемат като чудеса.
    От любов към страдащия човек, Исус слезе на земята, за да го спаси от вечна гибел. В тази Си мисия, за да облекчава страданията на хората, Той правеше чудеса - лекуваше, възкресяваше, но никога не правеше нещо, с което да покаже Своята сила, да се похвали, да задоволи нечие любопитство или пък за сензация (виж Мат. 12:38,39).
    Сатана, от своя страна, също може да прави чудеса и му е позволено. Той обаче ги прави само с една цел: да омае, да заблуди, да подведе в погрешно учение, да погуби. Библията е зарегистрирала такива негови пагубни по резултата си чудеса. В Едем, давайки на змията способност да говори, той привлече вниманието на Ева към забраненото дърво и я прелъсти да сгреши (Бит. 3:1-5). В Египет Сатана чрез магьосниците се противеше на Моисей, а чрез него на Бога, заблуждавайки хората, че магьосниците също могат да правят подобни чудеса, а всъщност това беше само една хипноза. Но да преминем към същината на темата.
    Твърдението на спиритизма* е, че душите на умрелите живеят и ние можем да установим контакт с тях. Сатана първо пред Ева произнесе лъжата, че човек няма да умре. Спиритистите поддържат тази лъжа и подмамват и други да вярват в нея.
    Един спиритически сеанс, описан в Библията, открива подобни лъжи. 1Царе 28:3-20 - "Срещата" на пророк Самуил с цар Саул. Нека обърнем внимание на няколко факта. Според фалшивото вярване, душите на праведните са в небето, а тук Самуил излиза от земята! Второ, пророкът винаги повтаря това, което прави Бог; тук Бог отказва да говори със Саул, а Самуил му се явява и му говори. Ако Бог мълчи, би ли се наел Самуил да отговаря? Трето. Фалшивият Самуил казва на Саул: "Утре ще бъдеш при мен"! Как е възможно праведният Самуил и безбожният, непослушен на Бога Саул да са на едно и също място след смъртта си?! В Библията ясно е казано, че след смъртта си човек нищо не знае, нито прави (Екл. 9:5,6,10).
    Ап. Павел във 2 Кор.11:14,15 предупреждава, че както Сатана се представя като светъл ангел, както преди падението и бунта си, така и неговите демони, които действат чрез човеците, техни медиуми, т.е. "посредници", ще представят лъжата като правда, идваща от Бога. Не Самуил се е явил на Саул а един зъл демон, който умело играе ролята на пророка.
    Същото става при всички спиритически сеанси. Не се явява душата на умрелия, но един демон, който може да имитира гласа, почерка и интимните детайли от живота на починалия. В Марко 1:23-26 четем за една среща на Исус с човек, обладан от демон. Тук Спасителят се обръща към една втора, съзнателна личност в самия болен, която принуждава болния да говори това, което той не иска.
    Модерният спиритизъм, който днес е залял целия свят, се заражда най-напред в Америка, в малкото градче Хайдсвил, щата Ню Йорк, през 1848 година, където двете сестри Фокс стават прочути медиуми.
    В средата в миналия век настъпи религиозно събуждане, появи се и Адвентното движение. Тогава сатана веднага издигна спиритизма, за да пречи в спасяването на осъзналите се грешници. Исус предупреждава в Мат. 24:24 за появата на спиритизма и целта му да заблуждава чрез чудесата, които ще прави. В Откр. 16:13,14 са описани "три нечисти духа", които влияят на държавници и водачи с лъжите и чудесата си, и ги обединяват против библейските истини. Тези духове символизират езичеството, възобновения католицизъм и протестантска Америка, родината на модерния спиритизъм.
    За становището на Библията относно спиритизма в различните му прояви можем да прочетем в Левит 19:31; 20:6,27; Втор. 18:10-12 и Исая 8:19,20. Божият ясен съвет в Левит 19:31 е: "Да се не отнесете към запитвачите на зли духове нито към врачовете; не ги издирвайте, та да се осквернявате чрез тях..."
    Верният отговор за нашето бъдеще можем да намерим единствено в Библията. Ето защо всеки християнин трябва да се допитва единствено до нея по въпросите за невидимия свят.