БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ
Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията

Дарът на пророчеството

    Пророческият дар е характеристика на Божия народ. Защо се дава той? Преди грехопадението човекът е имал директна връзка с Бога, но грехът е прекъснал тази връзка. За да може Бог, и в това паднало състояние на човека, да му помага, насочва и пази, сега, след падението в грях, Той употребява пророците като Свои говорители и посредници (Исая 59:1,2; Амос 3:7).
    Как става предаването на вестите? В Откр. 1:1,2 е описана много ясно и в подробности веригата, по която се предава едно пророчество: Бог Отец, Исус Христос, който дава пророчеството на ангел, ангелът го пояснява на пророка, и пророкът го съобщава на народа. Тази връзка се осъществява с посредничеството на Св. Дух, третото лице на Бога. В Откр. 1:10 апостолът пише: "... бях в изстъпление чрез Духа...". Под въздействието на Св. Дух, Йоан идва в особено състояние, при което той забравя земните неща и духът му се изостря за небесните.
    Стиховете в Осия 12:10 и Числа 12:6-8 поясняват как пророкът получава вестите. Това става обикновено по два начина: чрез видения или чрез сънища. Съновиденията, дадени от Бога, винаги са в унисон с Библията. По-голяма част от сънищата ни обаче се дължат на психологични и физиологични причини, и не са от Бога (Ерем. 29:8, Екл. 5:7). Трябва да внимаваме, понеже и сатана може да ни натрапи своите заблуди чрез сънища.
    Във всички епохи е имало пророци - и мъже, и жени. Някои са оставили своите видения написани, други не. Според думите на апостол Павел (Ефес. 4:11-13) пророческата служба спомага чрез напътствията на Бога, да се запази единството на вярата, което сатана гледа по всякакъв начин да наруши.
    От библейската история научаваме, че в критичните моменти на Божия народ и преди важни събития Бог дава по-големи осветления чрез пророците Си. Преди потопа издига Ной. Преди първото идване на Христос своя глас издига Йоан Кръстител.
    В края на 18 и началото на 19 век много изследователи на Библията от различни страни, изследвайки пророчеството за 2300 денонощия от книгата Данаил, стигат до заключението, че Второто пришествие ще стане през 1844 год. Заражда се мощно движение, проповядващо вестта за близкото идване на Исус. В САЩ, където движението придобило особени размери, на 22.10.1844 г. 50 хил. искрени вярващи очаквали Спасителя, но Той не дошъл. Защо? Направените изчисления били напълно верни, но те сгрешили в тълкуването на израза в Дан. 8:14 "светилището ще се очисти". Както видяхме в статията за Изследователния съд, в 1844 г. Исус преминава в Светая светих на небесния храм, а не слиза на земята да унищожи непокаялите се хора и да установи Своето вечно царство, както очаквали тези 50 хиляди души. Това предизвикало голямо разочарование и от тях остава една малка група, която по късно открива истината за небесното светилището.
    Два месеца след голямото разочарование, Бог издига една жена като Свой служител, който да дава напътствия на Неговия народ - Елена Вайт. Тя е имала 2000 видения, написала е 53 книги и 4500 статии. Родена е в 1827 г. в Горхам, щата Мейн, и починала в 1915 г. За да бъде приета като пророк, тя е била подложена на библейски пророчески изпит. Доказано е, че притежава четирите външни белези на библейския пророк, описани в Даниил 10:8-11,16,17 и в Числа 24:3,4,а те са:
     - пророкът отначало изгубва своята естествена сила и пада на земята;
     - изпълнен със свръхестествена сила той се изправя;
     - докато има видение, не диша, но пулсът и сърцето му работят;
     - през цялото време на видението държи очите си отворени.
    Освен външните белези пророкът трябва да притежава и вътрешни характеристики, а те са: Първо, всичко, което говори, трябва да е в унисон със Словото Божие (Исая 8:20). Второ, да възвеличава Исус Христос, а не себе си (1Йоан 4:1-3). Трето, да има живот морален и съобразен с Христовите принципи (Мат. 7:15-20). Четвърто, пророчествата му трябва да се сбъдват (Втор. 18:21,22).
    Елена Вайт отговаря на всички тези външни и вътрешни характеристики. Прочетете която и да е нейна книга и ще се убедите от влиянието, което ще почувствате, че тя е действително Божий пророк. Четейки нейни книги, като "Животът на Исус", "Великата борба", "Пътят към Христа" и др., човек не може да не усети намесата на Божия Дух в живота на тази слаба девойка.
    Драги читателю, в тази литература ти ще намериш много ценни и актуални съвети за победоносен духовен живот.