БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ
Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията

Християнски живот

    Християнското учение не се състои във външни форми, обряди и догми, а е самият живот, здрава житейска философия, стил на мислене и живеене.
    Кои са основните принципи на практичното християнство?
    Когато решаваш различни проблеми, допитай се до по-опитни християни, а най-вече до Божието Слово и ще си спестиш много грешки и разочарования.
    За да не се объркваме и да не страдаме, Бог ни е дал един съвършен Образец, Който ако подражаваме, ще бъдем щастливи - това е примерът на Исус Христос. 1Йоан. 2:6
    Нашето отношение към света. 1Йоан 2:15,16 - човек не може да обича едновременно и Бога, и света с неговите три големи примамки - "похотта на плътта", "пожеланието на очите" и "гордостта" на живота. Днешният човек е разюздан и необуздан, над разума му доминира страстта.  Желанието за земна слава отклонява човека от истинския смисъл на живота - опознаване на истината и придобиване на християнски характер.
    Говорът на християнина. Способността на човека да говори го издига високо, но онова, което той говори, може да го събори в калта. Ако не е повлиян от Христовото учение, тогава неприличните думи и епитети, нецензурните изрази, циничните анекдоти, ще говорят за неговата вътрешна нечистота. Съветът на Библията относно нашия говор намираме в Ефес. 4:29;5:4 и на още много други места.
    Външният вид. В 1Петр. 3:3,4 и 1Тим. 2:9,10 се говори за външния вид на човека - християнин. Екстравагантността в облеклото и прическите, говорят за духовна празнота и суетност. Облеклото трябва да е здравословно, морално и естетично. Чистоплътната, подходяща за индивида, възрастта и професията дреха говори за високите идеали на християнина и християнката.
    Възпитанието на децата е една от най-важните задачи на вярващите. Родителите трябва да оформят навиците и характера на детето още от първите години. Възпитанието е велико изкуство. Много труд и грижи трябват, за да се подготви един човек за Божието царство. В Ефес. 6:4 ап. Павел посочва на бащите как да се отнасят към децата си и как да ги възпитават. А в Римл. 12:17,21 посочва какво държание трябва да имаме към децата и съседите си, като издига принципа злото да се побеждава чрез добро.
    Какви би трябвало да са отношенията на Христовия последовател с всички хора?
    С близки, съседи, приятели вярващият трябва да урежда всички конфликти по мирен начин.
    Един ценен съвет на ап. Павел във 2Кор. 6:14,15 гласи така: "Не се впрягайте заедно с невярващите..." Той важи не само за брака, но и за избора на приятели, който християните правят. Защо? Защото целите и вкусовете на двете страни са противоположни. Вярващият търси духовни ценности, връзка с Бога, невярващият - светски удоволствия и развлечения. Пак ап. Павел в 1Кор. 15:33 казва, че "лошите другари покварят добрите нрави".
    Отношенията между работници и работодатели, висшестоящи и низшестоящи, слуги и господари. Бог е създал човека свободен и класовото деление е последица от греха. Библията защитава правдата и истината в социалните отношения. Тя строго осъжда всяка експлоатация и неправда спрямо бедните и беззащитните (Яков 5:1,4-6). Характерни текстове, които се отнасят както за подчинени, така и за господари, четем в Ефес. 6:5-9 и Кол. 4:1.
    Съпружеските отношения. Бракът водят началото си от Едем. Домът е една от най-големите ценности на земята. В Ефес. 5:23-25,28 четем следния съвет: "Жени, покорявайте се на своите мъже като длъжност към Господа... Мъже, любете жените си както Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея..." Всяка диктатура и деспотизъм са несъвместими с брака.
    Отношенията на християните към земните власти. И ап. Павел, и ап. Петър пишат по този въпрос - Римл. 13:1-3 и 1Петр. 2:13,14. Ап. Павел казва: "Всеки човек да се покорява на властите,... защото няма власт, която да не е от Бога", а ап. Петър допълва: "Покорявайте се заради Господа на всяка човешка власт..." Християнинът не е смутител на реда, не е призван да прави революции и да сменя власти. Но ако една земна власт се намеси в съвестта му, тогава той трябва да остане верен на Божия закон с цената на всичко (Деян. 5:28,29).
    В основата на всички социални отношения за християнина стои любовта към Бога и към ближния.