БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ
Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията

Вестта на трите ангела

    Някои мислят, че Бог е изоставил земята и повече не се интересува от съдбата на жителите и. Във всяка историческа епоха Бог е изпращал специална вест до хората. В по-точния Цариградски превод на Библията Ап. Петър нарича тази вест "настоящата истина" (2 Петр. 1:12).
    За предпотопния свят "настоящата истина" бе проповядвана от Ной, че Бог предоставя на това поколение още само 120 години милост (Бит. 6:3,13). Това дълго време не бива да ни учудва, защото тогава хората са живели по 900 години (виж Бит 5 гл.)! За времето на Йоан Кръстител, а след това и на Исус Христос, "настоящата истина" е била: "Покайте се, защото Божието царство наближи" (Марко 1:14,15).
    За нас, хората, които живеем в дните преди Второто идване на Исус, тържествената вест е т. нар. "тройна ангелска вест" (Откр. 14:6-12). Това е последната милостива Божия покана към всеки човек, представена от три ангела. Видението е символично и ангелите олицетворяват Божия народ, ангажиран в разнасянето на "настоящата истина".
    Първата ангелска вест (Откр. 14:6,7) приканва хората да изоставят своите модерни богове - парите, вещите и удоволствията - и да се поклонят само на Бога. Изразът "защото настана часът на Неговия съд" визира изследователния съд - докато този съд заседава, хората все още имат надежда за спасение. Този съд, както разбрахме в глава 23,е започнал в 1844 г..
    В Откр. 14:8 се провъзгласява втората ангелска вест: "Падна, падна великият Вавилон...". Библията говори за две духовни царства: Ерусалим - Божието царство, и Вавилон - сатанинското. На еврейски език Вавилон означава "объркване", а Ерусалим - "град на мир". Първият е център на идолопоклонство и борба против Бога, а вторият - Божий град и център на доброто.
    За Вавилон четем в Откр. 17:5: "И на челото з имаше написано това име: Тайна; великий Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята". "Вавилон" се употребява фигуративно и символизира всички отпаднали религиозни организации до края на историята.
    Втората ангелска вест посочва греховете на духовния Вавилон. Световното християнство се обърна от Божието Слово към човешки философии и традиции. Библейският ясен доклад за Сътворението бе заменен с еволюционната теория. Там, в заблудите на "Вавилон", са още и спиритизмът и астрологията. Така тя, "майката на блудниците", напои народите и църквите с виното на несвяти учения. Блудството алегорично представя незаконните връзки на църквата със света. Падането на духовния Вавилон означава, че протестантските църкви са се отклонили от чистотата на Евангелието, т.е. оставили са Христа, "своя съпруг", и са се съединили със света. Но, което е важно и трябва да се запомни, не хората в тези църкви са паднали, а ученията и системите.
    Третата ангелска вест - Откр. 14:9-11 е едно предупреждение и е тясно свързана със събитията в последните дни. От глава 17 - "Божият печат и белегът на звяра", знаем, че в дните преди Второто пришествие една религиозна коалиция чрез закон ще наложи т. нар. "белег на звяра", вероятно закон за задължително почитане на неделния ден, отличителният знак на папизма. Голямата битка ще се фокусира върху дилемата "събота или неделя", с Божият закон или с фалшивата религия. Онези, които решат да останат верни на Бога, ще бъдат преследвани и презирани, но Бог ще ги закриля в този кратък интервал до пришествието. Отстъпилите от вярата обаче ще понесат Божия гняв.
    Първата и втората ангелски вести бяха проповядвани за пръв път в периода 1831-1844 год. През май 1847 год. към тях се присъединява и третата.
    Тези, които изтърпят всичко, за да спазят Божия закон и да почитат Божия авторитет повече от човешки авторитет, ще оформят оня народ, който триумфално ще посрещне своя Господ.
    А ти, скъпи читателю, и аз, ще се вслушаме ли в тези Божии вести и дали ще бъдем от този народ?