text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

1-во ПОСЛАНИЕ КЪМ КОРИНТЯНИТЕ

    Град Коринт е бил разположен между Егейско и Адриатическо море, на около 60 км. от Атина. По времето на апостол Павел, градът е бил търговска метрополия на Гърция и е един от най-големите, най-богатите и най-важни градове в Римската империя. Неговите пристанища са били ключови за световната търговия. Славел се е с население от 400 хиляди, като само Рим, Александрия и Антиохия са го надминавали в това отношение. Този град е притежавал открит театър, който е побирал 20 хиляди души. Там са се провеждали атлетически игри, подобни на Олимпийските. Коринт е бил известен със своята аморалност и пороци. Боговете му са били богове на съблазън и на удоволствие. Вликият храм на Афродита /Гръцката богиня на любовта/ със своите 1000 проститутки, е символизирал явния разврат на масите. Хората били изпаднали в такова сладострастие, че изразът “да бъдеш като коринтяните” е придобил значение “да практикуваш разврат.”
    Най-напред посланието на Исус Христос е проповядвано в Коринт от Павел по време на неговото Второ мисионерско пътуване - около 50-52 г. Сл. Хр. През този 18-месечен престой в Коринт, апостолът отсяда у Акила и Прискила, където заедно с тях започва да прави и да продава шатри.
    Първоначално Павел проповядва в синагогите, но съпротивата, която среща го принуждава да се премести в дома на Юст. Поради продължаващата опозиция от страна на юдеите, апостолът е отведен пред Галий, където е обвинен, че учи против юдейския закон. Галий разпуска събранието без никакви обвинения или наказания, считайки всичко това за религиозен спор, а не за случай за Римския съд. Независимо от силната опозиция, която Павел среща в Коринт, в този развратен град е основана една здрава църква. Апостолът е насърчен в мисионерската си дейност чрез едно видение от Господа, в което му се казва:”... Аз съм с тебе и никой няма да те нападне та да ти стори зло; защото имам много хора в този град.”
    Първото послание на Павел към коринтяните е написано в град Ефес по време на Павловото Трето мисионерско пътуване. Това става няколко години след основаването на църквата в Коринт - около 57 г. Сл. Хр. Едно по-ранно писмо, което историята не притежава, също е написано от Павел до коринтяните. Той го споменава в 1 Коринтяни 5:9
    Първото послание към коринтяните е написано в отговор на няколкото съобщения от Коринт относно някои проблеми, съществуващи в църквата, а именно: разцепления /гл.1-4/, аморалност /гл.5; 6:9-20/, спорове между християни , отнесени до гражданския съд /6:1-11/, въпроси, засягащи брака и развода /гл.7/, храна, принесена на идоли /гл. 8 - 11:1/, злоупотреби с Господнята вечеря /11:17-34/, духовни дарби /гл.12 -14/ и незнание относно възкресението на мъртвите /гл.15/. С Посланието си към коринтяните Павел цели да коригира моралната и духовна дилема, в която църквата е изпаднала. Апостолът се спира на всички тези въпроси последователно и прямо. Той завършва своето послание, като осведомява вярващите за бъдещите си планове да посети Коринт /16:5-7/.
    Една от отличителните черти на "1 Коринтяни" е наблягането върху Господството на Христос. Павел използва титлата “Господ” по отоношение на Исус поне на осем различни места /1:31; 2:8,16; 3:20; 4:4; 5:4,5; 6:13 и др./
    Някои важни стихове за запаметяване са: 1:18; 1:27; 2:4,5; 6:20; 10:13; 15:57,58. Един от най-известните и предпочитани пасажи в цялата Библия е Павловато класическо описание на любовта в глава 13. В тази глава Павел изброява не по-малко от 15 характеристики на истинската любов.

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията