text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

ПЛАЧЪТ НА ЕРЕМИЯ

    Книгата "Плачът на Еремия" е Еремиевият погребален химн за разрушението на Ерусалим от вавилонската армия през 586 г. Пр. Хр. Без съмнение, това е най-тъжната книга в Библията. Тя е характеризирана като “химн на скръб, където всяка буква е съпроводена от сълза, а всяка дума - от плача на едно разбито сърце”.
    Като гледа развалините на някога гордия град, Еремия е обзет от неутешима скръб и написва няколко поеми, които съставляват книгата "Плачът на Еремия".
    Най-вероятно книгата е написана през краткия интервал между изгарянето на Ерусалим и откарването на Еремия в Египет /Ерем. 43:8, 9/. С все още пресни спомени за събитията и потресен от неизговоримите ужаси при вавилонското нахлуване, Еремия излива по образен начин болката на душата си. Той не пропуска никакви детайли при описанието на ужасните безчинства, съпътстващи нападението от вавилонците - изнасилването на юдейските жени /5:11/, писъците на гладни деца /2:11, 12, 19; 4:4/, майките, които варят и изяждат собствените си бебета /2:20; 4:10/, избиването на мъже и жени от безмилостните завоеватели /2:21/, бездомниците, спящи по улиците /2:21/ и екзекутирането на водачите /5:12/.
    Наистина е било ужасно да бъдеш свидетел на избиването на една нация и да гледаш безпомощно как приятели и роднини, оковани във вериги като животни, биват откарвани в плен, като знаеш, че никога повече не ще видиш техните лица.
    Еремия продължава писанието си, като обяснява, че греховете на хората са причинили всички тези неща /1:5, 8, 9, 14, 18, 20, 22/. Семената на бунт против Бога и против Неговия закон най-после са дали своя плод - ударът от Вавилон фактически е наказание от Бога. Тук, както на всички други места в Библията, е подчертано, че заплатата на греха е смърт.
    Насърчаващо е обаче, че посред тъмната трагедия и нещастие винаги има надежда. Плачещият пророк успява да погледне над мизерията на заобикалящите го обстоятелства, за да види чудесната Божия благодат. Плачът на Еремия 3:21-24 е псалом със сияйна красота . . . роза между тръните . . . изключително рядък бисер . . . истински лъч от кръста:
    “Обаче това си наумявам, поради което имам и надежда: Че по милост Господня ние се не довършихме, понеже не чезнат щедростите Му. Те се подновяват всяка заран; голяма е Твоята верност. Господ е дял мой, казва душата ми; за това, ще се надявам на Него.”
    Заключителната глава на "Плачът на Еремия" е чудесна молитва за прощение и възстановяване на еврейската нация. Най-накрая авторът навива своето писание и си отдъхва със спокойното уверение, че Бог не е престанал да контролира всичко и че на Своето време и по Своя начин, Той ще изпълни обещанията към избрания Си народ.

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията