text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

НЕЕМИЯ

    Повечето хора считат книгата "Неемия" за автобиография на човека, чието име тя носи. Неемия е един от малкото юдеи, които успяват да стигнат до завидно положение в персийското царство. Назначен като виночерпец на цар Артаксеркс I, той е доверен служител и съветник и дори носи определена отговорност за сигурността на царя. Едно от основните му задължения като виночерпец е да проверява дали виното, което царят пие не съдържа отрова. Тази висока служба го поставя между ограничения брой царски служители, които са допускани при царя в присъствието на царицата.
    Докато служи на царя в неговия зимен дворец в Суса, Неемия научава сърцесъкрушаващи новини от Ерусалим - че портите и стените на града все още не са поправени, че храмовите служби се пренебрегват и че останалите там юдеи търпят присмех и угнетение. Неемия е толкова потресен от тези ужасни новини, че неговият плач, съпроводен с молитва и пост за Божията намеса, продължава четири дни.
    Цар Артаксеркс вижда тъжното лице на Неемия и като разбира причините за това, му позволява да отпътува за Ерусалим, за да поправи положението. Също така, царят назначава Неемия за управител на Юда, дава му препоръчителни писма до другите управители по пътя и осигурява за него конен ескорт.
    Когато пристига в Ерусалим, Неемия оглежда градските стени и се подготвя да осъществи своята мисия. Той успява да привлече хората да се включат в работата, но среща жестока съпротива от страна на заобикалящите ги врагове - Санавалат - самарянина, Товия - амонеца и Гесим - арабина. Независимо от присмеха /4:3/, въоръжената атака /4:8/, физическата заплаха /4:11/ и измамните предложения за преговори /6:2-4/, упоритият Неемия и неговите работници завършват този огромен проект за 52 дни. Често принуден да работи с меч в едната ръка и с инструмент в другата, Неемия е пример за изключителна твърдост, която векове наред е била източник на вдъхновение за слабите. Малцина герои от библейската история демонстрират по-големи управленчески способности, организаторски качества и чистота на характера от Неемия. Той е запомнен като човек на храбростта, вярата и действието и се нарежда между най-доблестните патриоти на Израел. Неговото име означава “успокоение от Господа” или “Йехова утешава.”
    Неемия служи като управител на Юда в продължение на 12 години, след което се връща в двореца на Артаксеркс /1:1; 13:6/. След кратък престой, той отново отпътува за Юда, където призовава народа към покаяние.

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията