text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

ЙОВ

    Третото основно подразделение на Стария завет се състои от пет важни книги, които са наречени поетически и книги мъдрост: "Йов", "Псалми", "Притчи", "Еклисиаст" и "Песен на песните". Тези книги се различават от историческите с увещателния си характер и по това, че се занимават повече с вътрешния живот на личността, а не толкова с генералното развитие на нацията. В тях е разкрит дълбокият копнеж на човешкото сърце да познае Бога. Целта е да се намери начинът, по който могат да бъдат установени правилни взаимоотношения с Него.
    В поетическите книги се срещат три вида еврейска поезия: лирическа, дидактическа и драматическа. Лирическата /или от песенен тип/ поезия се появява преди Моисей, но достига своя връх в "Псалмите на Давид". Дидактическата /или поучителната/ поезия може да се види в "Притчи", "Еклисиаст" и донякъде в "Песен на песните". При драматическата поезия действието е представено чрез развитието на идеи, а не толкова чрез личности и събития.
    Книгата "Йов", първата от поетическите книги, е считана от мнозина за една от най-великите литературни творби на всички времена. Тенисън я нарича “най-великата поема и на древната, и на съвременната литература. ” Събитията в книгата навярно се развиват някъде по времето на патриарх Авраам. Централната личност в нея е човек на име Йов, чийто личен живот се превръща в опитно поле за доказване на чистотата на неговите мотиви за служене на Бога.
    Хитрият намек на Сатана: ”Дали без причина се бои Йов от Бога?” /Йов 1:9/ предизвиква Бога. Бог позволява на Дявола да започне да атакува Йов. Почти за една нощ, Йов се превръща от най-богатия човек на света в последния сиромах. Савците открадват неговите волове, гръмотевици избиват овцете му, халдейците открадват камилите му и накрая ураган избива синовете му. Сякаш това не е достатъчно, Сатана трупа мизерия върху мизерия, като поразява Йов с ужасна болест - циреи, от която човекът получава някакво облекчение само като се чеше с парчета от глинени съдове. Съпругата на Йов, от отчаяние и безсилие, го кара да “похули Бога и да умре” /Йов 2:9/. Йов желае да умре, но да похули Бога и да се откаже от вярата си , е напълно невъзможно. Неговият изпълнен с болка, но и с упование вик: ”Ако и да ме убие Той аз ще го чакам” /Йов 13:15/, отразява едно възхитително посвещение на Бога и постоянна сила на характера, независимо колко тежка е ситуацията.
    Чудесният пример на Йов за търпение в страданието и славният триумф на неговата вяра винаги са пораждали надежда и тихо упование в сърцата на хиляди хора, които самите са преминавали през самотните долини на болката, смъртта и загубата на близък човек.
    Тъй като основната цел на книгата "Йов" е да се занимае с вековния въпрос: ”Защо праведните страдат?”, има няколко важни неща за запомняне:
    1. Целта за човешкото страдание не винаги е явна за този, който страда или за тия, които гледат отстрани.
    2. Страданието може да е от полза за този, който го понася, за да трансформира характера му в “чисто злато.”
    3. Проблемът със страданието не може да бъде напълно разрешен в границите на този живот. Той трябва да се погледне в светлината на компенсациите във вечността.
    4. Усъвършенстването на моралния характер е свързано с преминаване през неразбиране, подозрение, лошо здраве, бедност и частична светлина. Йов е “непорочен и правдив” /Йов 1:1/ пред Господа, но независимо от това, преминава през гореспоменатите страдания.
    5. При страданието на Божиите светии се вижда поддържащата Божия благодат.

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията