text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

ЗАХАРИЯ

    Захария, чието име означава “Йехова помни”, е син на Варахия и внук на свещеника Идо. Според Ездра 5:1 и 6:14, той е син на Идо, което може би означава, че Варахия умира рано, като по този начин Захария става пряк наследник на своя дядо.
    Захария, подобно на Еремия и Езекиил преди него, е пророк и свещеник и навярно започва своето служение твърде млад /Захария 2:4/. По всяка вероятност той е роден във Вавилон и се завръща с първата група пленници под водителството на Зоровавел. Захария е съвременник на пророк Агей. Те и двамата поощряват построяването на Храма, който е разрушен от вавилонците през 586 г. Пр. Хр. Но между техните пророчества съществува една значителна разлика. Макар общата им цел да е да мотивират водачите на юдейското общество да построят Храма, пророчествата на Захария се занимават в по-голяма степен с духовната промяна.
    Книгата "Захария" е изпълнена с утешение и надежда, като започва с призив за покаяние и завършва с изключителни пророчества относно завръщането и царуването на Христос. С изключение на Исайя, Захария предрича за Месията повече от всеки друг пророк. Пророчества за първото идване на Христос са 3:8; 9:9, 16; 11:11-13; 12:10; 13:1, 6. Пророчества относно второто идване на Месия са 6:12 и 14:1-21.
    Книгата "Захария" може да бъде представена чрез следния план:
    1. Въведение и призив за покаяние /1:1-6/
    2. Осемте видения на Захария /1:7 - 6:15/
    3. Призивът на Пророка в четвъртата година на Дарий /гл.7, 8/
    4. Пророчество за езическите световни сили и за бъдещото месианско царство /гл.9-14/
    Тъй като Захария е пророк от периода след вавилонския плен, целта за написване тази книга се явява тройна:
    1. да възвърне увереността на Израел в пълното възстановяване на Сион,
    2. да увери Израел, че нейните врагове ще бъдат наказани и унищожени и
    3 да прогласи универсалното управление на Месия.
    Истинската красота на книгата "Захария" се крие в славната надежда, която пророкът предлага на Израел относно бъдещия Месия. По един изключителен начин, Исус е описан като Отрасъла /3:8/, Божия Слуга /3:8/, Овчаря /9:16; 11:11/ и поразения Пастир /13:7/.
    Главните пророчества относно живота на Христос се отнасят за:
    1. Неговото триумфално влизане в Ерусалим на осел /9:9/,
    2 Продаването Му за тридесет сребърника /11:12, 13/,
    3 Пробождането на Неговите крака и ръце /12:10/,
    4 Завръщането Му на Елеонсия хълм /14:3-8/,
    5 Неговата сила да прощава греховете /Глава 3/,
    6 Отхвърлянето Му от Израел /Глава 11/ и
    7 Поразяването на враговете на Израел, спасението на Ерусалим и царуване на Месия над целия свят /Глава 14/.
    Също така Захария хвърля пророчески поглед към страданията на Спасителя на Голгота, като заявява: ”В оня ден ще се отвори извор за Давидовия дом . . . за грях и за нечистота” /13:1/. “А на Давидовия дом и на Ерусалимските жители ще излея дух на благодат и на моление, И те ще погледнат на мене, когото прободоха” /12:10/

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията