text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

АВАКУМ

    Пророк Авакум е съвременник на Софония и Еремия - пророци, които предричат вавилонското нашествие и разрушаването на Ерусалим. Авакум пророкува малко преди Навуходоносор да нападне Юда през 605 г. Пр. Хр., вземайки Даниил и неговите приятели като пленници във Вавилон. Положението в Юда по това време е доста нестабилно. Цар Йосия е заклан през 609 г. Пр. Хр. от Фараон Нехо по време на неговия поход към Палестина за среща с вавилонците. След смъртта на Йосия, юдеите издигат за цар Йоахаз - син на Йосия, но след три месеца той е свален от Нехо, който поставя на неговото място брат му Елиаким /или Йоаким/. Той е нечестив и слаб цар, когото пророк Еремия смъмря, казвайки: ”А твоите очи и твоето сърце не са в друго освен в нечестивата си печалба, и в проливане невинна кръв, и в извършване насилство и угнетение” /Ерем.22:7/.
    За произхода на пророк Авакум не се знае почти нищо, освен, че името му на еврейски означава “прегръщам” - точно описание на неговото посвещение към Бога. При разглеждането на книгата на пророк Авакум ще забележим четири неща за автора:
    1. Той е човек с проблеми
    2.Той е човек на молитвата
    3. Той е човек на вяра
    4. Той е човек на хвалението
    Проблемите на Авакум се въртят най-вече около два обезпокояващи въпроса. Първият е: Защо Бог позволява нечестивите дела в Юда да продължават? /1:2-4/. Божият отговор на това е, че много скоро вавилонците ще изковат меч на осъждение против Юда /1:5-11/. Този отговор обаче още повече обърква пророка и повдига втори въпрос: Защо Бог ще използва един нечестив народ, за да накаже Юда? /1:12 - 2:1/ Бог отговаря, че вавилонците не ще останат ненаказани и на определеното време ще си получат заслуженото.
    Едно прекрасно качество у пророк Авакум е, че той е човек на молитвата. Заобиколен от насилието, неправдата, подтисничеството и нечестието на времето, в което живее, той прехвърля товара си на Бога в молитва. По този начин, пророкът демонстрира своето доверие в силата на Бога - че само Той може да помогне в това време на огромна нужда.
    Посланието на пророк Авакум също така показва, че той е човек с огромна вяра. Фактически същността на Божия отговор към Авакум през този период на въпроси и объркване се съдържа в Авакум 2:4: ”А праведният ще живее чрез вярата си.” Този пасаж е цитиран на няколко пъти в Новия завет - Римл.1:17; Галат.3:11; Евр.10:38. Докато изследва Писанията, Мартин Лутер открива същата велика истина, върху която се основава цялата Протестантска реформация.
    Авакум е човек и на хвалението. Третата част от неговото пророчество представлява един прекрасен псалом на хвалеие към Бога. Интересно е да забележим градацията в пророчеството на Авакум, което започва с неговите проблеми и достига до хваление. Това е един изключителен пример за християните - какво могат да правят те по време на нужда и криза. Съвсем малко са пасажите от Божието слово, които надминават Авакумовата песен на възвеличаване и хваление. Тя се извисява като голямо музикално кресчендо, превъзнасяйки царствеността и величието на Бога. Завършва с триумфиращите думи: ”Пак аз ще се веселя в Господа, ще се радвам в Бога на спасението си. Иеова Бог е силата ми; Той прави нозете ми като нозете на елените, и ще ме направи да ходя по височините” /3:18, 19/.

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията