text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

ЕКЛИСИАСТ

    Заглавието на тази книга на еврейски е “Koheleth”, което означава “един, който говори в събрание.” Също така, означава “еклисиаст” или “проповедник.” Думата “проповедник” се среща седем пъти в книгата и се отнася за говорещия, или пишещия /1:1, 2, 12; 7:27; 12:8, 9, 10/.
    За да разберем истинското послание на "Еклисиаст", книгата трябва да бъде разгледана като цяло, а не на отделни фрагменти. Разбира се, без авторовото заключение в последната глава, бихме останали с впечатлението, че отделни пасажи издигат неправилни идеологии, като материализъм /2:7-10/, фатализъм /3:1-15/ и деизъм /3:1; 4:16/.
    Може да се приеме, че "Еклисиаст" отразява преживяванията на човек /навярно Соломон/, чийто ум е в дълбок конфликт относно основните неща в живота. Неговият най-дълбок копнеж, като на всяко човешко същество, е да постигне щастие и да открие истинския смисъл на живота. За съжаление, изпълнението на тази цел го повежда във всяка друга посока, но не и във вярната. Той изучава науки /1:5-7/, размишлява за човешката мъдрост /1:13/, опитва плътските удоволствия /2:1-3/, посвещава се на различни начинания /2:4/, засажда градини и лозя /2:4/, натрупва богатство /2:7,8/ и дори опитва музиката като средство, чрез което да успокои своето сърце /2:8/. Изразът “под слънцето”, използван 20 пъти в тази книга, показва, че Соломон се е отдал напълно на всяка земна философия. Неговият неуспокоим и лутащ се дух дотолкова контролира характера му, че той изповядва: ”И от всичко, което пожелаха очите ми, нищо не им отрекох, не спрях сърцето си от никаква веселба” /2:10/.
    Трагедията на подобна философия, както Соломон осъзнава накрая, се състои в това, че тя е основана единствено на земни неща. Малкото задоволство и утеха, които те предлагат са само временни и недостатъчни. Соломон вижда най-добрите страни от земния живот, опитва всичките му удоволствия и се радва на най-големите почести. Но в крайна сметка сърцето му е отеготено от празнотата на всичко това. Степента на неговото разочарование е изразена с повтарящата се фраза: ”Ето, всичко беше суета и гонене на вятъра” /2:11/.
    Към края на книгата, Соломон започва да се отърсва от своите съмнения и объркване, като се убеждава, че правилното общение с Бога е единственият път към едно трайно щастие. В глава 12 той съветва младите да не повтарят неговата грешка, но вместо това да познаят Бога от рано /12:1/. Най-накрая, съвсем неестествено за досегашния му начин на мислене, Соломон приканва всички да чуят заключението от неговото дългогодишно изследване: ”Нека чуем края на цялото слово: Бой се от Бога и пази заповедите Му, понеже това е всичко за човека. Понеже относно всяко скрито нещо , Бог ще докара на съд всяко дело , било то добро или зло” /12:13, 14/.

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията