text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

ДЕЯНИЯ НА АПОСТОЛИТЕ

    Петата книга в Новия завет се нарича "Деяния на апостолите". Но, в действителност, тя описва предимно делата на Петър /гл.1-12/ и на Павел /гл. 13-20/. Въпреки, че в книгата се появяват и други герои /Стефан, Филип, Варнава и Яков/, Петър и Павел са доминиращите личности.
   "Деяния на апостолите" проследява най-вече разпространението на християнството от изливането на Святия Дух в деня на Петдесятница до Павловото пристигане в Рим след около 30 години. Това е важен период от историята на християнското движение, през който църквата надраства своята незрялост и достига до всички части на “тогава познатия свят.”
    В "Деяния на апостолите" са записани няколко важни събития: произходът, характерът, основаването и растежът на църквата; първите случаи на обръщане към християнството; първата съпротива; първото дисциплиниране; първото преследване; първият мъченик; първата организация и изпращането на първите мисионери.
    Ключовата дума в "Деяния на апостолите" е “свидетел”, спомената повече от тридесет пъти. Ключовият стих е: ”Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.” Чрез краткостта и пределната яснота на Великата заповед /Мат.28:19,20; Марка 15:16; Лука 24:46-48; Деяния 1:8/ Господ цели да насочи учениците си към излизане и работа в света и да начертае безпогрешен курс на действие за Своята църква. Отговорността за разгласяване на Исусовото послание по целия свят не бива да се приема като избор от срана на църквата, но по-скоро като задължение, изискващо нейното пълно посвещение.
    "Деяния на апостолите" е книга на действието, понеже описва великите дела на хора, помазани от Святия Дух. С думите на Великата заповед, кънтяща в техните уши и с изгарящото желание в сърцата им , те бързат да разгласят Благата вест. Името на Исус се чува навсякъде - по улиците, в Храма и по къщите. Благовестие става на всяко място, където има хора. До края на апостолския век /приблизително 100 г. Сл. Х./, църквата, под водителството на Святия Дух, наброява около 500 хил. вярващи.
    Забележителното разпространение на християнската вяра може да бъде директно свързано с изливането на Святия Дух в деня на Петдесятница /Деяния 2 гл./ и с дързостта, с която ранната църква прогласява посланието на Исус. В книгата "Деяния на апостолите" името на Святия дух е споменато не по-малко от седемдесет пъти.
    От специално значение е обръщението на Савел от Тарс, по-късно наречен Павел, и незабавната му мисионерска дейност /Гл.9/. Избран за “специален съд”, Павел е определен да бъде апостол,служител, мисионер, автор и църковен водач. Малцина, подобно на този велик човек, са оказали такова влияние върху християнския свят.
    За автор на "Деяния на апостолите", както и на третото евангелие, се смята “възлюбеният лекар” Лука. Тази книга е адресирана до Теофил, който по всяка вероятност е гръцки благородник или римски служител, заинтересован от християнството. Неговото име означава “приятел на Бога.”

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията