text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

ПЪРВА И ВТОРА КНИГА НА ЛЕТОПИСИТЕ

    Подобно на книгите "Царе", "1 и 2 Летописи" първоначално представляват една цяла книга. Разделянето става при превода на Септуагинта /ранен гръцки превод на Писанието/. В Септуагинта книгите "Летописи" са представени като “paralipomena”, което означава “пропуснати неща.” Ето защо Летописи се приемат като допълнение към книгите "Царе".
    Ездра, изтъкнатият свещеник и книжник, който предвожда група от пленници при завръщането им в Палестина през 458 г. Пр. Хр., е смятан в повечето случаи за автор на "Летописи". За да се осъществи повторно настаняване в изгубената земя и да се възстанови поклонението пред Бога, според Ездра завърналите се хора трябва да бъдат запознати с техните предишни закони, древно наследство и национално ръководство. Макар да изглежда, че книгите "Летописи" са повторение на "2, 3 и 4 Царе", съществува значителна разлика - в "Летописи" историческите действия са видени през погледа на свещеник. В тези две книги е наблегнато повече на религиозните, а не толкова на политическите аспекти. Ездра умишлено пропуска подробностите в дейността на царете и пророците, като поставя по-голямо ударение върху богатото наследство на народа и неговите заветни взаимоотношения с Бога.
    Книгата "1 Летописи" е един “миниатюрен Стар завет,” който в съвсем сбита форма проследява развитието на старозаветната история от Адам до вавилонското робство и декрета на цар Кир, позволяващ на заточените юдеи да се завърнат обратно в родината си. Книгата е изпълнена с родословия и е съсредоточена главно върху управлението на цар Давид и на неговия син Соломон.
    Книгата "2 Летописи" е продължение на историята на Южното царство Юда от времето на Соломон до периода на плен. На Северното царство Израел се обръща незначително внимание, тъй като само Давидовото потомство е считано за представител на истинския Израел.
    По-забележителни пасажи в "1 Летописи" са Божият завет с Давид /17:11-14/ и Давидовата красива молитва на хваление /29:10-19/. Важните пасажи във "2 Летописи" са молитвата на Соломон за мъдрост /1:7-12/, посвещението на Соломоновия храм /гл. 5-7/, посещението на Савската царица /9:1-12/ и предсказването на периода на плен /36:20-21/.

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията