text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

РУТ

    Считана за една от най-предпочитаните идилии в литературата, книгата "Рут" е класически романс, който е очаровал милиони хора през вековете. Това е интересна и красива история за една млада моавка на име Рут, която след поредица от семейни трагедии, включително смъртта на съпруга й, среща и се омъжва за богат еврейски земеделец, наречен Вооз. Чрез този нов брак, Рут започва нов живот и нейната предишна тъга бива заменена от пълна радост.
    Книгата "Рут" е вълнуваща случка с щастлив завършек. Това е история на любов в нейната най-чиста форма, на смелост в лицето на трудностите и на триумф на вярата над суровата житейска реалност. Нещо повече, това е силна демонстрация на Божията специална грижа за тези, които Го обичат и е отличен пример за новозаветната истина: ”Всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога.” /Римляни 8:28/
    Описаните в книгата събития се развиват в късната част на дванадесетото столетие пр.Хр. - по времето на съдиите. В остър контраст с идолопоклонството и неверието, характерни за този период, книгата "Рут" набляга върху верността в едно еврейско семейство. Тя разкрива силата на тези хора и смиреното им посвещение на Бога, независимо от лошите обстоятелства. Също така, книгата съдържа някои интересни факти за обичаите и местния начин на живот на народа през този период от историята на Израел.
    Най-известен и навярно най-обичан пасаж в тази кратка книга е разговорът на Рут с тъща й Ноемин:
    “Не ме умолявай да те оставя и да не дойда след теб: защото, където отидеш и аз ще отида и където останеш и аз ще остана; твоите хора ще бъдат мои хора , и твоят Бог мой Бог; където умреш ти и аз ще умра и там ще се погреба; така да ми направи Господ, да! и повече да добави, ако друго,освен смъртта, ме разлъчи от тебе.” /Рут 1:16-17/
    Мнозина считат тия искрени и вълнуващи думи за най-красивото изразяване на любов в литературата. Като такива, те намират заслужено място в християнските сватбени церемонии и всеки път, когато биват повтаряни, техните красота и чар нарастват.
    Вълнуващият обет на Рут изразява лоялността й не само към Ноемин, но и към нейния Бог. Рут никога вече не служи на бога на моавците Хамос, чийто поклонници му принасят човешки жертви. Подобно на Раав, Рут избира да бъде с еврейския народ и да приеме неговата вяра. Заради този духовен съюз, тя е почетена от Бога по специален начин. Макар да е от езически произход, Рут става прародителка на царе, включително и на Царя на царете Исус Христос. Тя е една от четирите жени, споменати в родословието на Исус в Евангелието от Матей. Към нейния брак с Вооз бива прибавен син - Овид. Овид добива син на име Есей, който е баща на цар Давид. Исус се ражда по неговата царска линия, за да бъде Спасител на всички хора - юдеи и езичници. Прабаба на Давид . . . прародителка на Исус Христос. Това е историята на Рут.
    Какъв блестящ завършек на един живот със сурово начало. Вярата в Бога винаги триумфира.

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията