text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

ПОСЛАНИЕ КЪМ ФИЛИМОН

    Лично писмо, написано от апостол Павел по време на първото му затваряне в Рим и отправено до един християнин, живеещ в град Колос, чието име е поставено за заглавие. Онисим бил изпратен да занесе писмото на Филимон, заедно с Тихик, който пък носел посланията до църквите в Колос и Ефес. /Кол.4:7-9, Ефес.6:21,22/ Несъмнено и трите писма били написани в Рим около 62 г.сл.Хр.
    Онисим бил преди това роб на Филимон, но избягал от своя господар като взел от него пари и ценности /16,18/. Той тръгнал към Рим вероятно с надеждата, че ще се загуби сред тълпата на големия град. Докато бил там, Онисим срещнал Павел и чрез него повярвал в Исус Христос. Павел го посъветвал да се върне при своя господар и написал писмо с явното намерение да осигури благоприятно посрещане на завърналия се роб, уверен, че Филимон ще приеме Онисим като “възлюбен брат” /16/. Този малък бисер на християнската любов и тактичност е уникален в Свещеното Писание. Правото му на място в канона може би се дължи на факта, че много живо отразява промяната станала в един човек поради вярата му в Христос и това, че робът и господарят са братя в Христос. Писмото представлява молба до Филимон да показва християнска доброта и милост към роба, който го е ограбил. Посланието уверява християните, че Бог разрешава възникналите проблеми, когато човек вече е намерил пътя си към Христос и посочва по какъв начин могат да бъдат разрешени някои от тях.
    След поздравите /1-3/, Павел възхвалява Филимон за неговата християнска любов и вярност. След това с голяма тактичност се обръща към него, напомняйки му, че самият той му е длъжен заради вярата в Христос. Апостолът приема като лична отговорност всеки дълг на Онисим към Филимон. В стихове 21 до 23 Павел изпраща лични поздрави на някои живеещи в Колос и завършва с благословения.

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията