text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

МИХЕЙ

    Михей, чието име означава “кой е като Бога”, е пророк от времето на юдовите царе Иотам, Ахаз и Езекия /1:1/. Той живее в малкото селце Моресет, намиращо се на югозападната граница с Юда. Въпреки че е жител на Северното царство, Михей пророкува и за двете Царства - Израел и Юда. Той е съвременник на Осия, Амос и Исайя и също като тях посочва основните грехове на своя народ и на неговите водачи - идолопоклонство, социална несправедливост и религиозно лицемерие.
    Михей е човек със силен характер и убеждения и безкомпромисно проповядва правдата. Неговата абсолютна увереност, че Бог го е призовал да бъде пророк, му дава смелост да говори на своя народ. По отношение на служенето си, той заявява: ”Но аз наистина съм пълен със сила, със съдба и с мощ чрез Духа Господен, за да изявя на Якова престъплението му, и на Израиля греха му”/3:8/.
    Михей обикаля навсякъде, като се опитва да доведе своя народ до пълно пробуждане. Той произнася осъждение над Израел за нейната “неизцелима рана” на идолопоклонство /вж. 1:5-16/, смъмря лъжепророците, които “заблуждават людете” /вж. 3:5-12/, упреква народа, че предпочита да слуша лъжливите пророци, които са под влиянието на алкохола, а не да обръща внимание на истинските пророци, които са водени от Святия Дух /2:11/ и изобличава насилието на търговците, които лъжат купувачите, като правят своите мерки неточни /вж. 6:10-12/.
    Михей е силно чувствителен към проблемите на бедните и подтиснатите. Той изобличава и осъжда заемодателите, които мамят и конфискуват притежанията на бедните /2:1-4; 3:1-4/. Тъй като постоянно се бори срещу тези, които третират зле бедните, Михей е наречен “пророкът на бедните.”
    Основната тема на посланието на Михей се намира в глава 6, стих 8: ”Той ти е показал, човече, що е доброто; и какво иска Господ от тебе освен да вършиш праведното, да обичаш милост, и да ходиш смирено със своя Бог.”
    Книгата се състои от три части, всяка от които започва с думата “слушайте” /1:2; 3:1; 6:1/.
    1. Глави 1 и 2 - Осъждане на Израел и Юда за техните грехове
    2. Глави 3 и 4 - Осъждане на злите водачи на народа и на лъжепророците. Глава 3 е заключението на тази част. В глави 4 и 5 се прокламира идващото царство на Месия.
    3. Призив за покаяние с обещания за бъдещи благословения над Израел
    Най-важните събития, описани в книгата на пророк Михей са: Падането на Самария през 721 г. Пр. Хр. /1:6, 7/, нападението на Юда /1:9-16/, падането на Ерусалим и разрушаването на Храма през 586 г. Пр. Хр. /3:17; 7:13/, заточението във Вавилон /4:10/, завръщането на Израел и неговата бъдеща слава /1:1-8, 13; 7:11, 14-17/, раждането на Месия във Витлеем /5:2/. Любими стихове от книгата са 6:8; 7:7; 7:18,19.

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията