text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

ПОСЛАНИЕ КЪМ ФИЛИПЯНИТЕ

    Църквата във Филипи, основана от Павел по време на неговото Второ мисионерско пътуване, е първата създадена от него църква в Европа /Деяния 16/. Филипи е бил важен град в Македония, носещ името на своя основател - цар Филип - баща на Александър Велики. Като предизвикателство за Павловото дело във Филипи служи едно видение, което той получава в Троада. Във видението някакъв македонец го моли: "Ела и ни помогни.” Първите покаяли се във Филипи са Лидия, продавачка от град Тиатир и нейният дом, една мома, от която Павел изгонва нечист дух и тъмничният началник на филипийския затвор и дома му /Деяния 16/.
    Павел е особено близък с членовете на филипийската църква, което се вижда от топлотата и сърдечността на посланието. Навярно апостолът е обичал тази църква най-много, тъй като тя е показала по-голямо съпричастие към неговите страдания отколкото другите църкви, които той е учредил. Поне два пъти филипяните посрещат Павловите нужди с финансова подкрепа /4:16/, а като чуват за неговото затваряне в Рим, те изпращат Епафродит с друг подарък. Ето защо "Филипяни" е благодарствено писмо за донесения от Епафродит подарък и е много лично насърчително послание към църквата във Филипи. След пристигането си в Рим Епафродит се разболява тежко и едва не умира /2:27/. Но Бог му показва милост и Павел усеща, че след своето възстановяване, той има желание да се завърне у дома си. Така Епафродит става преносител на Павловото послание към филипяните. То е написано към края на първото затваряне на Павел в Рим /приблизително през 62 г. Сл. Хр./.
    Темата на Павловото послание към филипяните е радост. В това послание думата “радост” или “радвайте се” се среща около шестнадесет пъти. Макар и затворник, великият апостол запазва радостния си и тържествуващ тон. Той напомня на филипяните за своята радост в молитвата /1:4/, в евангелието /1:18/, в християнското общение /2:1,2/, в жертвата и служенето /2:17,18/, в Господа /3:1/ и в заинтересоваността и загрижеността на църквата за него /4:10/. Един от най-важните доктринални пасажи в новия завет е Филипяни 2:5-8, където Павел пише за унижението и за въздигането на Христос. От особена значимост е и Павловият списък с лични цели:
    1. “Само Христа да придобия” /3:8/
    2. “Да позная Него” /3:10/
    3. “Да се намеря в Него” /3:9/
    4. Да позная “силата на Неговото възкресение” /3:10/
    5. Да позная “общението в Неговите страдания” /3:10/
    6. “Дано уловя, понеже и аз бидох уловен от Христа Исуса “ /3:12/
    7. Да спечеля “наградата на Божието от горе призвание в Христа Исуса” /3:14/
    Най-известните стихове в това послание са: 1:21; 3:10 и 4:8. Тайната на Павловия духовен успех се намира във Филипяни 4:13: ”За всичко имам сила чрез оногова, който ме подкрепява.”

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията