text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

ПОСЛАНИЕ КЪМ ЕФЕСЯНИТЕ

    "Ефесяни", "Филипяни", "Колосяни" и "Филимон" са наричани “затворнически послания”, тъй като Павел ги пише по време на заточението си в Рим /Ефес.3:1; Филип. 1:7; Колос. 4:10; Филим. 9/. Не е сигурно дали апостолът е бил в Римския затвор веднъж или два пъти, но много учени са на мнение, че той е бил затварян два пъти. Последната глава от "Деяния на апостолите" ясно говори за Павловото първо затваряне, при което той е под домашен арест в продължение на две години /Деяния 28:30/. По всяка вероятност Павел написва четирите затворнически послания по това време. След своето освобождаване, той предприема няколко пътувания, навярно до Испания и други области, и написва "1 Тимотей" и "Тит". След това апостолът е арестуван отново и страда като мъченик при нечестивия император Нерон /67 г. Сл. Хр./.
    В Павлово време град Ефес е бил важен политически, търговски и религиозен център. Бил е разположен на кръстопът от търговски маршрути и се е намирал на главния път от Рим към Изтока. Славел се е с римските бани, с библиотека, стадион и с един от най-големите театри по онова време. Залата е била с формата на полумесец и е побирала публика от 24 500 души. Ефесяните са били изключителни идолопоклонници, които са почитали майката богиня Диана. Нейният храм е представлявал внушителна постройка - четири пъти по-голям от Пантенона в Атина - и се е считал за едно от седемте чудеса в света.
    В Ефес са живеели много юдеи с римско гражданство, които са поддържали една синагога /Деяния 18:19; 19:17/. За пръв път Павел посещава Ефес на връщане от своето Второ мисионерско пътуване. По време на престоя си там той проповядва в Синагогата, като оставя Акила и Прискила в Ефес да продължат работата /Деяния 18:18-21/.
    При Третото си мисионерско пътуване /53 - 58 г. Сл. Хр./ Павел работи усилено в Ефес, като здраво утвърждава тамошната църква /Деяния 19:1; 20:17-38/. Огромното влияние, което Павловото служене оказва върху град Ефес, става явно при публичното изгаряне на магьосническите книги от мнозината, обърнали се към Христос /Деяния 19:19/. Неговото служене обаче не е без съпротива. Димитри, златарят, чиято печалба от изработването на сребърни модели за Дианиното капище много намалява поради проповедите на апостола, поражда размирица, която в крайна сметка предизвиква Павловото напускане на града. Тимотей е оставен да се грижи за младата църква и често е считан за първия епископ на църквата в Ефес /1 Тимотей 1:3/. Павел има планове да посети ефеската църква отново при завръщането си от Европа /Третото мисионерско пътуване/. Но когато неговата програма не му позволява това, той свиква презвитерите на среща в Милит, където се провежда едно много вълнуващо събиране /Деяния 20:17-38/. След това Павел отпътува за Ерусалим, където по-късно е арестуван, разпитан и отправя молбата си към Цезар. В удовлетворение на неговата молба, той е изпратен в Рим и като затворник, очаква делото там. Неговото Послание към Ефесяните е написано в Рим, приблизително през 61 г. Сл. Хр. и е предадено на ефеската църква от Тихик.
    Основната тема на Павловото послание е единството на църквата. Силната вяра на Павел в универсалния призив на евангелието го стимулира да носи Христовото послание и на юдеите, и на езичниците. В резултат на това, той е свидетел на издигането на ново духовно общество, включващо различни раси и езици. Поради семената на разделение, вече посени от юдаистите и от други църковни фракции, Павел навярно се страхува от сериозен срив в църквата. Затова той апелира към вярващите навсякъде да признаят своята обща връзка в Христос. Твърде вероятно копие от "Послание към Ефесяните" е обикаляло всичките църкви от областта, която Павел обхожда.
    Като набляга върху темата за църковното единство, Павел използва няколко повтарящи се думи и изрази. Думата “заедно” се среща пет пъти в цялата книга /1:1; 2:5; 2:6; 2:22/; думата “един” се среща осем пъти /2:15; 2:16; 2:18; 4:4-6/ и изразът “в Христа” е използван в десет различни случая /1:1, 3, 6, 12, 15, 20; 2:10, 13; 3:11; 4:21/. Изразът “в небесни места” се появява четири пъти /1:3, 20; 2:6; 3:10/, а думата “богатство” се среща пет пъти /1:7; 2:7; 1:18; 3:16; 3:8/.
    Павловото Послание към ефесяните наистина е книга, съдържаща духовни богатства. Във всяка глава могат да бъдат открити, подобно на лъскави бисери, дълбоки истини. От особена значимост са двете силни молитви на Павел за ефесяните /1:15-23; 3:13-21/, ударението, което той поставя върху Христовото върховно ръководство над Тялото /1:22,23; 4:15,16/, образното представяне на църквата като храм на Бога /2:21,22/ и като невяста на Христос /5:22-33/ и описанието на християнското всеоръжие /6:10-18/.
    "Ефесяни" може да бъде представено чрез следния план:
    1. Павловият призив към църковно единство /глави 1-3/
    2. Павловото предизвикателство за сериозен християнски живот /глави 4-6/

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията