text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

ПЪРВА КНИГА НА ЦАРЕТЕ

    Събитията от "1 Царе" обхващат период от около 115 години и представят по-нататъшната история на еврейската нация. Книгата "1 Царе" започва там, където свършва книгата Съдии.
    Илий и Самуил са последните съдии. След приключването на Самуиловото съдийство, Израел навлиза в нова форма на държавно управление и е коронясан първият цар.
    "1 и 2 Царе" първоначално са представлявали една книга. Най-напред са разделени в Септуагинта - ранен гръцки превод на Писанието. В повечето случаи се приема, че Самуил е автор на по-голямата част от "1 Царе". Но тъй като неговата смърт е описана в глава 25, не е възможно той да е написал останалата част от книгата. Съществуват недоказани твърдения, че вероятно Натан или Гад /1 Царе 10:25; 1 Лет.29:29/ са завършили писането. "1 Царе" съдържа биографиите на трима велики мъже - Самуил /глави 1-7/, Саул /глави 8-15/ и Давид /глави 16-31/.
    Самуил, чието раждане е отговор на искрената молитва на майка му Анна, е една от известните фигури в Стария завет. Неговото име означава “изпросен от Бога.” Анна го завежда още като малък в Храма в Сило и го посвещава за служене на Господа. Там той израства под наставничеството на Илий, свещеника, и участва в различни служби за поклонение. Повечето хора считат Самуил за първия от великите пророци. Неговият живот се отличава с дълбоко общение с Бога. Като пример за мъж на молитвата, той се застъпва за Израел в няколко случая /1 Царе 7: 5-10; 8 : 6;12:19-23/ и призовава нацията към духовно обединение.
    Най-голямото разочарование в живота на Самуил е молбата на народа: ”Постави ни, прочее, цар, който да ни съди, както е у всичките народи.” /1 Царе 8:5/ Тази молба представлява отхвърляне на теокрацията /Божието управление/, установена от Моисей, и води до началото на монархията /царското управление/.
    С огромно нежелание, Самуил се съгласява да помаже Саул - син на Кис, да бъде първият израелски цар.
    Малцина са започвали своята кариера с такова благословение и са завършвали с такава горчива трагедия, както става със Саул.
    Неговият живот е описан в Стария завет като забележителен пример за трагичните последици от неподчинението и своеволието. Изгарящото му желание за популярност, съчетано с гняв и ревност, отблъсква повечето от неговите близки приятели и поддръжници и в крайна сметка води до падението му. Със смъртта на Саул и на неговите трима сина Йонатан, Авинадав и Мелхисуй в битката с филистимците при планината Гелвуе, завършва управлението на Сауловия дом и се подготвя пътя за дългото и блестящо управление на цар Давид.
    Измежду по-интересните върхови моменти в "1 Царе" са срещата между Давид и Голиат, между Саул и врачката от Ендор и благородното приятелство между Йонатан и Давид.

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията