text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

ЧИСЛА

    Четвъртата книга от Закона /Петокнижието/ е "Числа". Както при предишните три книги, нейното авторство се приписва на Моисей. "Числа" получава името си от двете преброявания на децата на Израел, записани в глави 1 - 4 и 26. Първото преброяване се извършва, когато Израел стига до планината Синай; а второто - след 35 години, в моавската земя, точно преди влизането в Ханаан. Като се изключат тези две събития, книгата почти не съдържа числа и се занимава най-вече с пътуването на младата израелска нация из пустинята в продължение на 10 години.
    След победата над Фараоновата войска при Червеното море, Моисей се сблъсква с много сериозни проблеми, като се опитва да води тази тълпа от току-що освободили се роби към “Обещаната земя.” Едно от не малките затруднения е отговорността за задоволяване на основните лични нужди - храна, вода и подслон; а да не споменаваме проблемите от национален мащаб - като въвеждане на закон и ред, набиране и обучаване на войска за защита и развиване на система за управление. На всичко отгоре, Моисей трябва всекидневно да се сблъсква с негодуванието на един недоволен народ.
    Хората се оплакват за всичко и желаят да се върнат в египетската земя. Бог приема този критикарски дух не като противопоставяне на водителството на Моисей, но като грях и бунт срещу Него Самия. Ето защо, хората са наказани няколко пъти по време на своето пътуване.
    Може би най-голямата трагедия за тях е, че те не могат да повярват на Божието обещание и да превземат ханаанската земя. Заради това си неверие и отказ да се доверят на Бога, едно цяло поколение е осъдено да се лута в пустинята в продължение на четиридесет години. Всички /освен Исус Навиев и Халев/ измират, без да видят изпълнението на дългоочакваната мечта.
    "Числа" е не само “Книга на негодувания”, но и “Книга на чудеса.” В нея Божията благодат и грижа за снабдяване са демонстрирани по особен начин. Манната от небето, водата от скалата, облакът, който ги води, бронзовата змия, която ги изцелява - всички тези неща говорят за Божията намеса в живота на Неговия народ и за дълбоката Му грижа за тях.
    В Числа 6:24-26 се намира един най-чудните и известни пасажи в Библията:
    “Господ да те благослови и да те упази! Господ да осияе с лицето Си над тебе и да ти покаже милост! Господ да издигне лицето Си над тебе и да ти даде мир!

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията